Service för separatorer – processindustri och energi

Med Alfa Laval som servicepartner har du full support via vårt globala servicenätverk av dedikerade serviceexperter. Vi erbjuder ett brett utbud av service som spänner över separatorsystemets hela livslängd, från förebyggande underhåll och felsökning till uppgraderingar, övervakningssystem och kontroller. Våra experter kan ge dina operatörer utbildning i att köra och underhålla systemen och därmed maximera prestandan. Vårt globala distributionsnätverk är alltid tillgängligt för att snabbt kunna leverera rätt reservdelar i tid.  Allt ovan kan kombineras i ett Alfa Laval-serviceavtal som är skräddarsytt för just dina behov. 

Mer information

CH_system.png

.

Teknisk dokumentation 

Letar du efter manualer och annan teknisk dokumentation? Din lokala Alfa Laval-representant kan hjälpa dig att hitta rätt dokumentation för din specifika separatormodell så att du kan vara säker på att materialet är det rätta för just din installation. 

 

Kontakta oss 

separator manual 640x360
.

Felsökning

Om något går fel med din separator är det viktigt att du snabbt kan komma till rätta med problemet. Alfa Lavals experter har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att lösa större problem innan dessa leder till omfattande stilleståndstid och underhållskostnader. Om du har problem med din Alfa Laval-separator kan våra experter ge dig support för att återställa prestandan och/eller förhindra att en farlig situation uppstår. De tar inte bara itu med själva problemet utan ger dig också en detaljerad analys av grundorsaken och rekommendationer för möjliga förbättringsområden.

Vi erbjuder också Alfa Laval Remote Monitoring som ett sätt att leverera service på. Då ger våra experter dig värdefulla råd om underhåll, serviceplanering, processoptimering och felsökning. 

 

service_24&7_640x360.png

.

Utbildning

Vår tanke är att när du köper en separator från Alfa Laval köper du också sinnesro. Dock är det viktigt att dina operatörer har rätt kunskapsnivå för att få ut mesta möjliga av utrustningen. Det är därför kompetensutveckling är ovärderligt för den dagliga driften. Ju mer effektivt de arbetar med din Alfa Laval-separator, desto högre tillförlitlighet och lägre ägandekostnader uppnår du.

Alfa Laval erbjuder ett brett urval av kurser med en väl avvägd blandning av praktisk och teoretisk utbildning. Programmen kan fokusera på en viss produkt, bransch och/eller tillämpning. Skräddarsydd och behovsstyrd utbildning kan erbjudas för de flesta branscher. I vissa fall kan vi erbjuda e-Learning-moduler (självstudier och webbseminarier), vilket är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att lära sig på.

 

separator_training_640x360.jpg

.

Reservdelar

Alfa Laval har ett omfattande reservdelslager som understödjer det befintliga produktsortimentet. Vi har också äldre delar för äldre utrustning. I lagersystemet finns specifik information, till exempel tekniska upplysningar, tillgänglighetsinformation och annat som hjälper dig att hitta precis de delar du behöver. Originaldelar från Alfa Laval är det effektivaste sättet att säkerställa högsta möjliga drifttid och tillförlitlighet för din separator. Det är det som gör dem till det bästa valet.

Läs mer och beställ reservdelar 

service_kit_640x360.jpg

.

Serviceerbjudande

Connected Service 

Alfa Laval Connected Service möjliggör fjärrsupport och förebyggande underhåll av din utrustning. De optimerade underhållsintervallen hjälper till att säkerställa tillförlitlighet och drifttid samt hög avkastning. I kombination med Alfa Lavals expertkunskaper kan du vara säker på att du har allt du behöver för att få högsta möjliga prestanda under utrustningens hela livstid.

Läs mer om Alfa Lavals erbjudande Connected Service 

En Alfa Laval-kund vid ett raffinaderi i Houston, Texas, kunde öppna och montera en centrifugalseparator tack vare fjärrstyrning via en AR-app (Augmented Reality).

Läs hela historien 

Idrifttagning

Att ta in Alfa Laval för att driftsätta utrustningen hjälper till att skydda din investering och ser till att din separator får en problemfri start och uppnår högsta möjliga drifttid.

Läs mer om idrifttagning 

Serviceavtal 

Alfa Lavals serviceavtal är skräddarsydda lösningar som kombinerar flera av våra tjänster så att de passar dina specifika behov under livscykeln. Avtalen hjälper till att maximera prestandan och sänka driftkostnaderna. De ger dig också full kontroll över din underhållsbudget.

Läs mer om Alfa Lavals serviceavtal

Separatoruppgraderingar 

För att öka den totala prestandan i dina processer kan Alfa Laval Service genomföra en audit av dina separatorer och rekommendera åtgärder som kan förbättra produktiviteten, öka kapaciteten och spara energi. Alfa Laval kan också uppgradera föråldrade styrsystem för att förlänga maskinens livslängd. 

Läs mer om uppgraderingar av utrustning för separatorer 

AL_Service camp_v1_200414-640x360.jpg.png


 

De tio bästa tipsen för att hålla din separator i toppskick

1

Se till att vatten och luft av rätt kvalitet tillförs till maskinen på det sätt som rekommenderas i manualen

2

Använd endast godkända oljemärken för smörjning och kontrollera tillståndet för oljan regelbundet.

3

Se till att separatorn körs i enlighet med rekommenderade konstruktionsparametrar.

4

Övervaka hela tiden vibrationsnivåerna och lagertemperaturerna. Kontrollera regelbundet eventuella läckage och onormala ljud.

5

Håll serviceområdet rent och placera aldrig reservdelar direkt på golvet.

6

Följ de rekommenderade serviceintervallen och instruktionerna för förebyggande underhåll.

7

Rengör alltid reservdelar grundligt innan du monterar dem.

8

Använd endast verktyg från Alfa Laval vid service och underhåll. Förvara verktygen på en ren, säker och torr plats.

9

Använd endast originaldelar för att uppnå garanterad prestanda, tillförlitlighet och livslängd på utrustningen.

10

Se till att du alltid har ett lager av viktiga reservdelar som olja samt servicekit för liten och stor service. Följ instruktionerna för förvaring för att undvika skador och korrosion.


 

.

Letar du efter produktblad? 

I dokumentlistan till höger kan du visa och få en överblick över alla produktblad för vårt separatorsortiment eller använda sökfunktionen för att leta efter mer specifik produktinformation. 

CH_system.png


 

.

Oavsett var i världen du befinner dig finns en expert alltid redo att hjälpa dig

Om du har behov av service eller support kontaktar du oss via din närmaste Alfa Laval-kontakt eller fyller i formuläret till höger.

 

service.jpg

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.