System för neutralisering av matolja

Förbättra smaken, stabiliteten och hållbarheten hos dina matoljor genom att effektivt ta bort fria fettsyror i din råolja. Våra system för neutralisering av matolja för att ta bort fria fettsyror och andra föroreningar som påverkar matoljans kvalitet, konsistens, utseende, smak och hållbarhet. Skräddarsy dessa neutraliseringssystem efter dina behov – kall-, alkali- eller miscella-raffinering. Du får råolja fri från föroreningar och natriumtvål för vidare bearbetning till ätliga oljor av hög kval

Edible oil neutralization

Pålitlig, effektiv neutralisering av fria fettsyror förbättrar dina raffineringsprocesser för matolja

  • Säkerställ mer drifttid och längre livslängd tack vare robust systemdesign
  • Maximera matoljans kvalitet, smak, hållbarhet och avkastning
  • Öka driftsäkerhet och effektivitet
  • Minimera oljeförluster och driftskostnader
  • Enkelt att installera, använda och underhålla

Effektiv alkaliraffinering kräver pålitliga neutraliseringssystem för att ta bort de fria fettsyrorna och gummirester som gör ätliga oljor sura och benägna att oxidera. 

Med Alfa Lavals neutraliseringssystem vet du att optimerade processer finns på plats för att öka produktiviteten och avkastningen hos din raffineringsprocesser för matolja. Och du kan känna dig trygg med att våra globala servicecenter och partners finns i närheten för att supportera alla dina behov. 

 

Begär offert

.

Så fungerar det

Ju större de fria fettsyrorna är, desto mer utmanande är reningsprocessen och desto starkare koncentration av kaustiksoda behövs för att neutralisera och ta bort dem. Först värms råolja upp, doseras med syra, blandas, doseras igen med kaustiksoda (lut) och blandas en gång till. Det överförs sedan till retentionstanken där bindningarna mellan oljan och fria fettsyror och andra föroreningar bryts. 

Därefter utförs neutraliseringen av oljor och fetter kontinuerligt med användning av centrifuger. Generellt sett finns det två metoder för att neutralisera fetter och oljor: 

Långblandad raffineringsprocess för rå sojaböns- eller rapsolja

För att neutralisera de fria fettsyrorna doseras den uppvärmda råoljan med syra och lut och förblir i kontakt med kaustiksoda i speciella retentionsblandare under en längre period. Oljan värms sedan upp och överförs till centrifuger där tvålstock och tvättvatten separeras från den raffinerade oljan i ett enda steg. 

Multimix raffineringsprocess för praktiskt taget vilken olja som helst

Här kommer råoljan i kontakt med kaustiksodan under en kort period. Den går sedan igenom ett till två steg av tvätt. Vid bearbetning av bomullsfröolja eller lågkvalitativa råfetter och oljor är en andra lutbehandling, känd som omraffinering, nödvändig. 

När neutraliseringen är klar tvättas oljan. Tvättvattnet avlägsnas sedan med hjälp av centrifuger. Oljan överförs till en vakuumtork för torkning. De fria fettsyrorna och andra föroreningar (socker, pigment och spårmetaller) som separeras från oljan skickas nedströms för bearbetning till tvålmassa.    

Alfa Laval erbjuder även neutraliseringssystem för diverse raffinering av bomullsfröolja och kall raffinering av solros- eller majsolja. 

Service

Global service och support optimerar processer för raffinering av matolja

Mer än 130 års erfarenhet. Experter över hela världen. Servicecenter i nästan 100 länder. För att maximera kvaliteten, effektiviteten och utbytet av dina processer kan du nyttja Alfa Lavals globala servicenätverk med lokala servicecenter och partners över hela världen.

Ingen annan leverantör av processystem kan tillhandahålla djup, bredd och utbud av komponenter, utrustning, system och service. Vi finns alltid i närheten, tar hand om dina system och optimerar dina processer under hela livscykeln för din raffineringsanläggning för matolja.

.

Våra kunder

Sojaoljaraffinaderiet Imcopa

Sojabönsraffinaderiet Imcopa i Brasilien beslutade om en uppgraderingsväg för att hantera mycket höga ångkostnader, plus problem med dålig värmeåtervinning i företagets befintliga anläggning.

Genom att dra nytta av Alfa Lavals eftermonteringskoncept uppgraderade Imcopa en befintlig luktborttagare och installerade en ny neutraliserings- och blekningslinje, plattvärmeväxlare, blandare och en PX 95-separator. Det här gjorde det möjligt för företaget att öka raffinaderikapaciteten från 400 till 600 ton dagligen. Den här ombyggnadsstrategin, i kombination med Alfa Lavals värmeöverföringsteknologi, gjorde det möjligt för Imcopa att minska de totala produktionskostnaderna med mer än 3 USD per ton olja – investeringen betalades tillbaka på mindre än två år.

Bunge Group

Bunge Group är en global jordbruks- och livsmedelsverksamhet. Koncernens division Food Products är Latinamerikas största oljefröförädlare och största leverantören av buteljerade oljor till detaljhandeln. Dessutom har  Bunge investerat i det största vegetabiliska oljeraffinaderiet i Latinamerika för att utöka denna position. Den här stora anläggningen ligger i Brasilien och har en kapacitet på 1 200 ton per dag. 

Alfa Laval ansvarar för det kompletta raffinaderiet, med en neutraliseringssektion med två PX 110-separatorer, en blekningsprocessinstallation och en komplett SoftColumn luktborttagningslösning.

.
.

Kontakta oss  

Läs vidare för att veta mer om Alfa Laval neutraliseringssystem.  

Jag är intresserad av
Vill du få inspelningar från webbinarier på begäran, inbjudningar till framtida evenemang och produkt- och servicenyheter?

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

.