Förångningslösningar 3D/VR

För att se virtual reality-modellerna (VR) av förångningssystemen kan du helt enkelt klicka på modulerna. Om du surfar på en stationär dator kan du interagera med våra 360-graders förångningsmoduler genom att använda musen för navigering. Vänd på modulerna genom att högerklicka och zooma in med hjälp av rullningsfunktionen. Du kan också kombinera din upplevelse med VR-hårdvara.

AlfaFlash

AlfaFlash

Eneffekts plate flash-förångare för att koncentrera viskösa vätskor som är benägna för nedsmutsning och/eller kräver en skonsam hantering. Den är kompakt och självrengörande och minskar installations-, drift- och underhållskostnaderna.

AlfaFlash_Decanter_Thumbnail

AlfaFlash med dekanter

Eneffekts plattförångare med dekanter för användning som en robust, kostnadseffektiv lösning för noll-vätskeutsläpp och kristallisationssystem. Perfekt för minskning av avloppsvatten, produkt- och vattenåtervinning samt återanvändning.

AlfaVap Inline 2

AlfaVap Inline

Tvåeffekts AlfaVap rising film plate-förångarmodul för att koncentrera processvätskor som innehåller upplösta fasta ämnen. Den klarar högre mediakoncentration och viskositet än förångare med rörslingor men har ändå ett minimalt avtryck.

AlfaVap_MVR_2

AlfaVap MVR

AlfaVap rising film plate-förångare med mekanisk ångtrycksåterställning (MVR) ger högsta energieffektivitet. Den minskar både energikostnader och koldioxidutsläpp, vilket minimerar miljöbelastningen.

AlfaVap_TVR_2

AlfaVap TVR med två effekter

Tvåeffekts AlfaVap rising film plate-förångare med termisk ångtrycksåterställning (TVR) ger en bra balans mellan CAPEX och OPEX.

AlfaVap_TVR_3

AlfaVap TVR med tre effekter

Treeffekts AlfaVap rising film plate-förångare med termisk ångtrycksåterställning (TVR). Upp till 40 % mer energieffektiv än en tvåeffektsförångare med TVR.