ViscoVap

Alfa Lavals ViscoVap-förångare med rörslingor koncentrerar högviskösa, värmekänsliga vätskor med fibrer och fast innehåll under vakuumförhållanden med låg temperatur. Den är kompakt och effektiv samt mer motståndskraftig mot nedsmutsning tack vare höga flödeshastigheter, hög värmeöverföringseffektivitet och en självrengörande effekt. Detta minskar kostnaderna för energi, vatten och rengöringsmedel samtidigt som den genererar mindre avloppsvatten. Perfekt för att koncentrera livsmedel som frukt- och grönsakspuréer samt för att efterbehandla avloppskoncentrationen.

Viscovap tubular evaporator

Koncentrera dig på kvalitet och utbyte av högviskosa, värmekänsliga produkter vid låg temperatur och hög värmeöverföringseffektivitet

  • Bevarar kvaliteten på högviskösa, värmekänsliga produkter
  • Minimala nedsmutsningsrisker tack vare hög hastighet, hög skjuvspänning, jämna värmeöverföringsytor och självrengörande effekt
  • Mer drifttid tack vare en pålitlig, robust, självrengörande konstruktion
  • Den mångsidiga, modulära utformningen gör det enkelt att bearbeta olika produkter med liknande fysiska egenskaper och anpassa kapaciteten efter behov
  • Hög avkastning tack vare långa drifttider – perfekt för oavbruten bearbetning av färskvaror under skördesäsongen

Förbättra produktkvaliteten, sänk kostnaderna och öka avkastningen genom att koncentrera högviskösa, värmekänsliga vätskor som innehåller fibrer och fasta ämnen med hjälp av Alfa Lavals ViscoVap-förångare med forcerad cirkulation.

Öka drifttiden tack vare de släta värmeytorna som främjar ett högt produktflöde med en minimal nedsmutsning genom tubvärmeväxlaren. 

 

Tillämpningar för förångare med forcerad cirkulation

  • Koncentration av högviskösa, värmekänsliga eller skjuvförtunnande media som innehåller fibrer och stora partiklar som är benägna att smutsa ner  
  • Slutlig avloppskoncentration eller efterbehandling av avloppsvattnet
Efter att ha slutfört vårt krav på den nya förångningsanläggningen för biometan-blötläggningsvätska diskuterade vi vår vision om att uppnå noll vätskeutsläpp med Alfa Lavals experter. Alfa Laval kom med de innovativa systemen för avgasning vid inmatningen och strippning av kondensatet.  – Mr H.K.Yadava, platschef – destilleri, Harinagar Sugar Mills, Bihar, Indien (Noll vätskeutsläpp från destilleriets avloppsvatten)) 
Systemet har varit igång nu i nästan fem år och vår oro i början över rengöringsfrekvensen har visat sig vara grundlös. Förutom tillförlitlighet är besparingar tack vare mindre frekvent rengöring en stor fördel– Sanjay Chopra, vice vd, Jagatjit Industries Ltd.

Se hela vårt sortiment av förångare

.

Service

Livsmedelssystemservice

Alfa Lavals livsmedelssystemservice hjälper till att utöka prestandan för dina livsmedelssystem genom att maximera din processprestanda. Detta gör att du kan:

  • Ständigt förbättra din verksamhet för att behålla konkurrensfördelar
  • Fokusera på drifttid, optimering och tillgänglighet
  • Maximera avkastningen på din investering under hela livscykeln för dina livsmedelssystem

Läs mer om vårt serviceerbjudande

service men with ipad


Mångsidig och modulär

Förutom ökad kapacitet för att möta föränderliga processkrav, kan ViscoVap-förångaren med forcerad cirkulation kopplas till Alfa Lavals AromaVap-plattförångaren för att koncentrera juicer, örtextrakt och aromatiska komponenter från kondensatet för att läggas åter till den koncentrerade produkten eller för separat lagring och återanvändning vid ett senare skede. 

Hur ViscoVap-förångaren med forcerad cirkulation fungerar

Alfa Lavals ViscoVap-förångare med rörslingor kan konfigureras som en enstegs- eller flereffektsförångare med forcerad cirkulation som består av en eller flera återcirkulerande slingor. Produkten strömmar med hög hastighet genom innerröret i en tubvärmeväxlare och överföringen av värme sker från skalsidan.  

Den höga flödeshastigheten som sker i varje tubvärmeväxlare genererar hög skjuvspänning längs värmeytorna. Detta ökar värmeöverföringseffektiviteten och skapar en självrengörande effekt. 

Kombinationen av hög turbulens och skjuvspänning som genereras genom att en del av koncentratet återcirkuleras till inmatningsströmmen underlättar bearbetning av klibbiga, viskösa produkter med hög fiber- och fastämneshalt. Den uppvärmda produkten strömmar sedan in i ett ångsepareringskärl där vattnet separeras från produkten genom en avdunstningseffekt.  

Du är kanske också intresserad av...

Indunstningslösningar 3D/VR

Ta en 360-graders rundtur på nära håll i våra indunstningssystem. Se 3D-/VR-modellerna av indunstningssystemen genom att helt enkelt klicka på en av modulerna.

AlfaFlash Decanter 640x360

Utforska vårt sortiment av förångare

Alfa Laval erbjuder ett brett sortiment av förångningssystem från plattförångare och rising film-förångare till rörformade förångare och falling film-förångare. Ta reda på vad som skulle kunna fungera för dina förångningsbehov.

water steam drops 640x360

Prata med en expert

Värmekälla för systemet
Indunstningshastighet
Vill du få inspelningar från webbinarier på begäran, inbjudningar till framtida evenemang och produkt- och servicenyheter?

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.