FilmVap

Alfa Lavals beprövade och pålitliga FilmVap falling film-förångare koncentrerar på ett ekonomiskt och energieffektivt sätt stora volymer av lågt till medelhögt nedsmutsande vätskor. Denna robusta tubförångare med multieffekt är lätt att använda och underhålla. Den tar upp en mindre yta än jämförbara enheter, tack vare sitt innovativa arrangemang av högeffektiva ång-vätskeseparatorer. En jämn vätskedistribution och tillräcklig vätning hjälper till att minska nedsmutsning, rengöringsfrekvens och stilleståndstid.

FilmVap 640x360

Höga volymer av kvalitetskoncentrat från värmekänsliga, nedsmutsningsbenägna processvätskor i en kompakt, högeffektiv förångare med lågt underhållsbehov

  • Kondensat av hög kvalitet tack vare effektiv vätskedistribution och ång-vätskeseparering under vakuumförhållanden
  • Låga underhållsbehov tack vare låga temperaturer och hög värmeöverföringseffektivitet, vilket minskar nedsmutsningen
  • En robust och användarvänlig utformning med brett driftområde för mer drifttid och lågt underhållsbehov
  • Mångsidig, lätt att använda och mycket anpassningsbar till en mängd olika tillämpningar och med en kapacitet på upp till 50 ton per timme i en enda enhet
  • Förbättrad energieffektivitet genom användning av ett flereffektsarrangemang eller tillägg av termiska eller mekaniska ångtrycksåterställningsenheter

Optimera koncentrationen av temperaturkänsliga processvätskor med låg till medium viskositet med hjälp av Alfa Lavals FilmVap falling film-förångare. Låga temperaturskillnader, hög värmeöverföringseffektivitet och hög nedsmutsningsbeständighet tack vare produktytans minimala kontakttid gör FilmVap falling film-förångaren med rörslingor till ett säkert val för ett brett spektrum av förångningsprocesser. 

Denna kompakta, ekonomiska förångare är lätt att använda och underhålla. Den är perfekt för bearbetning av processvätskor med låg till medelhög viskositet med en kapacitet på upp till 50 ton per timme. Få ytterligare energieffektivitet genom att använda flera effektkonfigurationer eller kombinera Alfa Lavals FilmVap falling film-förångare med en termisk ångtrycksåterställningsenhet (TVR) och/eller en mekanisk ångtrycksåterställningsenhet (MVR). 

Ledningen på Pioneer är mycket nöjd med åtagandenivån, den tekniska kompetensen och engagemanget hos Alfa Laval-teamet. – S.S. Tomar, verkställande direktör, Pioneer Industries Ltd., Pathankot Punjab, Indien (Energibesparingar genom att koncentrera blötläggningsvätska från spannmålsbaserad destillering vid användning av alkoholånga från destillationskolonnerna som enda uppvärmningsmedium/bränsle.) 
Efter att ha slutfört vårt krav på den nya förångningsanläggningen för biometan-blötläggningsvätska diskuterade vi vår vision om att uppnå noll vätskeutsläpp med Alfa Lavals experter. Alfa Laval kom med de innovativa systemen för avgasning vid inmatningen och strippning av kondensatet. – Mr H.K.Yadava, platschef – destilleri, Harinagar Sugar Mills, Bihar, Indien (Noll vätskeutsläpp från destilleriets avloppsvatten) 

Se hela vårt sortiment av förångare

.

Nyckelprodukter

.

Service

Livsmedelssystemservice

Alfa Lavals livsmedelssystemservice hjälper till att utöka prestandan för dina livsmedelssystem genom att maximera din processprestanda. Detta gör att du kan:

  • Ständigt förbättra din verksamhet för att behålla konkurrensfördelar
  • Fokusera på drifttid, optimering och tillgänglighet
  • Maximera avkastningen på din investering under hela livscykeln för dina livsmedelssystem

Läs mer om vårt serviceerbjudande

service men with ipad


Fatdistributör

 

 

Kombinationen av jämn vätskedistribution i en platter distributor och adekvat vätning hjälper till att undvika ineffektiv distribution och minskar avsevärt nedsmutsningen i rören. Ventilationsrören upprätthåller tryckjämvikt över och under distributionsplattan samt bibehåller en konstant statisk vätskevikt på distributionsplattan. 

Jetdistributör 

En annan typ av vätskedistributör som finns tillgänglig i Alfa Lavals FilmVap-tubförångare är jetdistributören som är utrustad med spraymunstycken med fasta koner. Storleken och mängden av dessa munstycken är beroende av vätskeflödet och rörplåtens diameter i värmeväxlaren. Den större hålstorleken jämfört med en platter distributor minskar risken för att munstycket blockeras och säkerställer en jämn distribution till rören. 

För att minska temperaturen sker separeringssteget under vakuumförhållanden, skapad genom att kondensera ångan från den sista effekten i en kondensor. En vakuumpump tar i allmänhet bort alla icke-kondenserbara gaser.  

Användningen av flera effekter minskar ångförbrukningen i förångaren. Ångan som produceras i en effekt fungerar som värmemedium i den efterföljande effekten. Användning av termisk ångtrycksåterställning och/eller mekanisk ångtrycksåterställning i kombination med dessa effekter minskar ytterligare ångförbrukningen till en bråkdel av förångningskapaciteten. 

 

Jet distributor-2.png

.

Hur FilmVap falling film-förångare fungerar

I den första fasen går processvätskan in i inmatningsinloppet på toppen av förångaren. En specialutformad vätskedistributör säkerställer jämn distribution av vätskan in i värmerören. På grund av tyngdkraften strömmar vätskan nedåt i en kontinuerlig film över rörens inre ytor. Ånga som tillämpas på utsidan av rören höjer temperaturen på vätskan. När kokning inträffar kommer filmen, accelererad av den producerade ångan, att falla till botten av rören. På botten av rören går en blandning av ånga och koncentrerad vätska in i den andra effekt- eller separeringsfasen. 

Du är kanske också intresserad av...

Indunstningslösningar 3D/VR

Ta en 360-graders rundtur på nära håll i våra indunstningssystem. Se 3D-/VR-modellerna av indunstningssystemen genom att helt enkelt klicka på en av modulerna.

AlfaFlash Decanter 640x360

Utforska vårt sortiment av förångare

Alfa Laval erbjuder ett brett sortiment av förångningssystem från plattförångare och rising film-förångare till rörformade förångare och falling film-förångare. Ta reda på vad som skulle kunna fungera för dina förångningsbehov.

water steam drops 640x360

Prata med en expert

Värmekälla för systemet
Indunstningshastighet
Vill du få inspelningar från webbinarier på begäran, inbjudningar till framtida evenemang och produkt- och servicenyheter?

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.