Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Rekonditionering och rengöring av plattvärmeväxlare

Rengöring av plattvärmeväxlarnas plattor

Rengöring av plattor för värmeväxlare

Så här fungerar rengöring av plattvärmeväxlare: Rekonditioneringen av plattvärmeväxlare utförs på plattorna inuti värmeväxlaren. På Alfa Lavals Servicecentra avlägsnar våra experter packningar och ytskador med specialverktyg och kemikalier. Detta förebygger korrosion och skapar en perfekt yta för nya tätningar – utan att man behöver hantera kemikalier eller avfall. Dessutom undersöks värmeväxlarna grundligt och eventuella tätningsproblem eller skador rättas till. Detta gör att utrustningen fortsätter att leverera hög effektivitet och optimal prestanda. 

Förr eller senare är det alltid nödvändigt med en fullständig rengöring av värmeväxlaren. Men genom att genomföra mellanliggande rengöring på plattorna så finns det möjlighet att förlänga intervallen mellan rekonditioneringarna.

 

Reparation - stativRengöring och service av värmeväxlare

Vi genomför även reparation av plattvärmeväxlarens stativ, inspektion, renovering, utbyte av anslutningarnas foder och utbyte av bultar eller andra stativ-delar. Rengöring av plattorna måste genomföras vid något av våra servicecenter, men vissa reparationer av stativen kan genomföras på plats. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Vill du veta mer om rengöring av värmeväxlare?

Bli kontaktad av vårt serviceteam

Rekonditionerings-stegen:

1. Packningarna tas bort med hjälp av flytande kväve 

Flytande kväve tar bort packningar på plattvärmeväxlare

Flytande kväve skadar inte värmeväxlarens plattor, till skillnad från metoder när man använder propanfacklor eller roterande stålborstar.

 

2. Kemisk rengöring av plattorna i uppvärmda, omrörda tankar 

Kemisk rengöring av värmeväxlare

Genom kemiska tankar som är uppvärmda och rörs om, uppnås en överlägsen rengöringsprocess jämfört med vattenblästring och/eller handskrubbning med stålborstar på plattan.

3. Packningsbyte med ett speciellt 2-komponents epoxi-lim

Packningsbyte, härdning av lim i ugn

Packningarna sammanfogas med plattorna med ett 2-komponents epoxi-lim. De placeras i en härdningsskena och upphettas i ugnen i 3–5 timmar under tryck. Epoxi-limmet är överlägset bättre än det gummibaserade kontaktcement som används för packningsbyte på fältet. 

4. Slutinspektion och hydrostatiskt prov av plattorna

slutinspektion av plattorna

Plattorna inspekteras för att säkerställa att packningarna är korrekt placerade på plattorna. Det avslutande steget är ett hydrostatiskt prov av alla plattorna för att säkerställa att de är fullständigt hela och att packningarna är täta. Vi organiserar också plattorna i rätt plattpaketordning för att minimera installationstiden på fältet.

Vill du veta mer om rengöring av värmeväxlare?

Bli kontaktad av vårt serviceteam

Risker med att rengöra plattorna själv

Att utföra rekonditioneringen på egen hand eller använda en mindre kvalificerad leverantör kan spara tid och kostnader på kort sikt. Men om man inte har de rätta kunskaperna kan man missa små defekter, vilket kan skapa större problem längre fram. 

Än värre, rekonditionering med fel verktyg och reservdelar kan skada dina värmeväxlare allvarligt. Skrapning och kemikalier kan skada plattorna och felaktiga tätningar leder till läckage. En dålig rekonditionering kan riskera både din produktivitet och din säkerhet.

För att hjälpa dig att förstå dessa risker ger vi nedan några exempel på fel på plattor som vi sett:

Plattorna läcker

Plattorna läcker på värmeväxlaren om det finns gammalt lim kvar

Om gammalt lim och packningar inte tas bort helt blir tätningen inte tillfredsställande. Detta skapar stora risker för läckage av plattorna.

Förstörda plattor vid kemisk rengöring 

förstörda plattor vid kemisk rengöring

Kemisk rengöring kräver rätt koncentration, temperatur och rengöringstid. I annat fall kan plattorna förstöras.

Produktionsförluster och säkerhetsrisker

defekt värmeväxlarplatta

Deformationer på värmeväxlarplattan kan vara svåra att upptäcka utan erfarenhet och rätt verktyg. Även små defekter kan orsaka produktionsförluster och säkerhetsrisker.

Läckage och skador

Felaktiga packningar eller dålig limning kan orsaka läckage

Felaktiga packningar eller dålig limning kan orsaka läckage. Fel lim kan till och med förstöra plattorna.

Packningarna lossnar

Om standardlim används i plattvärmeväxlare som öppnas ofta kan packningarna lossna vilket gör det nödvändigt att packa om dem efter att de öppnats.

Rekonditionering - Servicepaket

Alfa Lavals rekonditionerings-service för packningsförsedda värmeväxlare är uppdelade i tre paket: rött, gult och blått. Du kan välja den variant som passar dig bäst avseende tid, budget och applikationskrav.

Varje servicepaket hanteras av vårt serviceteam som har stöd av mer än 70 års erfarenhet av plattvärmeväxlare hos Alfa Laval.

Servicepaket blå

Blå – den enkla lösningen

Alfa Lavals blåa rekonditioneringspaket är en snabb rengöringsservice som kan göras när packningarna är oskadda. Den används ofta som en mellanservice till igensatta plattvärmeväxlare som normalt rekonditioneras med vårt röda paket. 

Paketet omfattar en allmän inspektion, hydrojet-rengöring och ett begränsat packningsunderhåll

Som ett komplement till våra andra paket erbjuder den ett kostnadseffektivt sätt att öka plattvärmeväxlarens prestanda.

Rengöring gult paket

Gult – när du inte behöver lika mycket

Alfa Lavals gula rekonditioneringspaket är ett ekonomiskt alternativ för plattvärmeväxlare i enklare applikationer. Det används normalt till plattvärmeväxlare som inte drivs i extrema temperaturer eller under höga tryck eller i applikationer som inte innefattar aggressiva kemikalier eller kraftig nedsmutsning. 

Paketet omfattar grundlig rengöring och inspektion, men inte spricksökning. Packningarna återmonteras utan lim eller med speciellt gummi-lim för allmänna applikationer. Alfa Laval tillhandahåller en garanti för alla värmeväxlare som rekonditioneras på detta sätt.

röd rekonditionering, rengöring

Rött – för höga krav

Det röda renoveringspaketet är ett fullservicealternativ för plattvärmeväxlare i applikationer med hårda krav. Det används normalt till plattvärmeväxlare som arbetar i viktiga processer eller i applikationer som innefattar aggressiva kemikalier och kraftig nedsmutsning. 

Förutom rengöring och kontroll omfattar paketet spricksökning och återmontering av packningar, antingen limfritt eller med värmetåligt och kemiskt resistent lim. Alla plattvärmeväxlare som rekonditioneras på detta sätt erhåller en garanti från Alfa Laval.

Ladda ner

Rekonditioneringspaket för plattvärmeväxlare

Broschyr om Alfa Laval 360°-serviceportföljen

 

Kontakta oss om du vill ha mer information eller för att planera in ett servicesamtal.