Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Ladda ned

Produkt

Platt-teknik

En förklaring av plattvärmeväxlare och deras unika plattdesign och teknologi.

Värmeöverföring

Teorin bakom värmeöverföring, plattvärmeväxlares beräkningar och konstruktion.

AHRI certifierade GPHE:er

Plattvärmeväxlare certifierade enligt AHRI:s certifieringsprogram för plattvärmeväxlare som arbetar från vätska till vätska.

Diabon plattvärmeväxlare

Används för starkt korrosiva medier och kombinerar högeffektiv värmeöverföring med korrosionsmotståndet hos grafitmaterial. 

Förångare och kondensorer

De platsbesparande lösningarna AlfaCond och AlfaVap för kondensering och förångning.

WideGap plattvärmeväxlare

Utformade för fiberhaltiga vätskor och för vätskor som innehåller grova partiklar.

Industri

Bioteknik

Värmeväxlare, förångningssystem, höghastighetsseparatorer och dekanterarcentrifuger för biotekniska ändamål.

Motor och transporter

Säkerställ effektiviteten hos dina motorer och fordon med lägsta livscykelkostnader och minsta möjliga inverkan på miljön.

Motoreffekt

System, utrustning och tjänster för oljebehandling, uppvärmning och kylning, återvinning av spillvärme och avsaltning.

Gödningsmedel

Hur plattvärmeväxlare kan förbättra resultaten inom gödningsmedelsindustrin.

Hydraulik

Energibesparande, kompakta värmeväxlare för kylning och uppvärmning av hydrauliska komponenter.

Etanolbränsle

Värmeöverföring och separeringslösningar för produktion av etanolbränsle.

VVS

Värme- och kyllösningar för uppvärmning, ventilation och luftkonditioneringsbranschen.

Varv och sjöfart

Ett brett utbud av lösningar som omfattar kritiska applikationer ombord.

Kärnkraft

Effektiv och tillförlitlig uppvärmning, kylning, rening och separering av vätskor och gaser.

Olja och gas

Ett brett spektrum av lösningar på land och till havs som kan påverka majoriteten av alla processer med olja och gas.

Petrokemi

Fem sätt att ligga steget före konkurrenterna inom den petrokemiska industrin.

Massa och papper

Lösningar för energiåtervinning och vattenbehandling för massa- och pappersindustrin.

Stål

Öka driftseffektiviteten och kapa kostnader med optimerad värmeöverföring och separationsteknik.

Service

360° - serviceportfölj

Alfa Lavals globala servicenätverk och kompletta tjänsteutbud.

Granskning av prestanda

Kontrollera värmeväxlarens aktuella status och maximera prestanda.