Med sitt mångåriga processkunnande möter Alfa Laval de utmaningar som massaindustrin står inför. Vi erbjuder högeffektiva och innovativa lösningar för energibesparingar och förenklat underhåll som kraftigt förbättrar lönsamheten och stärker miljöprofilen.

PulPaper 2018, 29-31 maj

Alfa Laval på PulPaper 2018

Vi kommer att berätta mer om våra separeringslösningar och nya funktioner för plattvärmeväxlare. Kom och träffa oss i Alfa Lavals monter nr: 6f1

Klicka här och se mer

Uppnå era effektivitetsmål med packningsförsedda plattvärmeväxlare av hög kvalitet

Uppnå era effektivitetsmål med packningsförsedda plattvärmeväxlare av hög kvalitet

Packningsförsedda plattvärmeväxlare ger effektiv värmeöverföring i kompakt format som endast kräver litet utrymme – betydligt mindre och mer effektiva än tubvärmeväxlare. 

Plattvärmeväxlare är utformade för att optimera värmeöverföringen, eftersom korrugerade plattor erbjuder den absolut största ytan genom vilket värmen kan hämtas från en gas eller vätska till en annan.

Enheterna har också flexibelt utförande och är enkla att serva och underhålla.

Läs mer om packningsförsedda plattvärmeväxlare

Mer information

Begär offert för Framställning av pappersmassa

Kontakt ämne