Green liquor treatment

Grönlutshantering fungerar som massafabrikens njure som tar bort de icke-processade elementen. Samtidigt säkerställer det att processkemikalier kan återvinnas och återanvändas gång på gång.

Pump power plant 640x360

Effektiv och kontinuerlig separering

  • Minimalt fast avfall till deponi
  • Inget behov av förbeläggning med kalkslam
  • Hög kemisk återvinning
  • Kompakt design och små fotavtryck
  • Låg energiförbrukning och låga underhållskostnader

Alfa Laval P2 dekantercentrifuger är en beprövad, effektiv lösning för avvattning av grönlutsavfall i massabruk. Jämfört med traditionella roterande vakuumtrumfilter erbjuder Alfa Lavals teknik en mycket effektiv återvinning av kemikalier samtidigt som mängden torr kaka och därmed kostnader för deponering/avfallshantering minimeras.

Processöversikt

Smältan från sodapannan blandas med svag tvätt och bildar grönlut som huvudsakligen innehåller natriumkarbonat och natriumsulfid. Innan den kausticeras avlägsnas föroreningar i grönluten i en klarningstank. Druggen från tanken avvattnas kontinuerligt (ingen förbeläggning av kalkslam krävs) i dekantercentrifugen innan det skickas för bortskaffande.

Chemical recovery Process overview 521x389

Så fungerar P2-dekantern

Alfa Laval P2 dekantercentrifuger separerar grönlut från skräpet till en flytande och fast fas. Separeringen sker i en horisontell cylindrisk trumma som är försedd med en skruvtransportör. Mataruppslamningen kommer in i trumman genom ett stationärt inloppsrör och accelereras sedan mjukt i matningszonen. Centrifugalkrafter på upp till 3 500 G separerar de fasta partiklarna från vätskan och de fasta partiklarna ackumuleras på trummans inre yta.

Transportören roterar i samma riktning som trumman men med en annan hastighet. Detta ger en axiell dragkraft till de fasta partiklarna och dessa partiklar taras sedan mot den koniska änden av trumman. Det separerade fasta partiklarna lämnar trumman genom fastfasutloppsöppningarna och det rena rejektet/centratet, lämnar trumman genom att strömma över de justerbara nivåbrickor alt powertubes ut genom stora ändgaveln på centrfugen.


Framgångsrika fall 

Avvattning av grönlut

Södra Cell är en av världens ledande tillverkare av marknadsmassa. Lär dig hur de minskade kemikalieförlusterna i grönlutsavfall med en Alfa Laval dekantercentrifug.

Sdra Cell Tofte 640x360px

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Om du har några frågor om Alfa Lavals lösningar för att på ett hållbart sätt optimera hanteringen av grönlutsrester eller andra viktiga processer inom massabruket, kontakta oss nu.

 

leaf_640x360.png

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

.