Framställning av pappersmassa

Alfa Laval har ett brett utbud av utrustning och många års processkunnande och utveckling för att på ett hållbart sätt optimera separeringsprocesser i massaproduktionen. Vår erfarenhet omfattar även uppvärmnings-, kylnings-, förångnings- och kondenseringsuppgifter i en rad applikationer från brädgårdar, fiberledningar och återvinningsområden till kemiska öar och avloppsreningsverk.

pulp production 640x360

Energi- och resurseffektivitet i din massaproduktion

  • Förbättrad värmeåtervinning och energieffektivitet
  • Hög kemisk återvinning och avfallsminimering
  • Utvinning av värdefulla biprodukter
  • Ökad driftstid och produktion
  • Kompakt design och liten yta sparar på installationen

Alfa Lavals breda utbud av utrustning inkluderar packnings- och svetsade värmeväxlare för värme, kyla, förångning och kondensering i olika massa- och pappersapplikationer. Våra separatorer renar effektivt smörjolja och fungerar som hjärtat i många talloljesystem världen över. Dekantercentrifuger hjälper till att minimera avfall för bortskaffande i avloppsreningsverk och hantering av grönlutsrester.

Webinar | Possibilities of carbon capture in the pulp and paper industry

Massa- och pappersindustrin genomgår många förändringar med olika trender som formar branschen. Vårt webinar kommer att fokusera på en av dessa nya möjligheter som är koldioxidavskiljning och möjligheten att minska utsläppen.

P&P webinar vignette 640x360 2022
.
Cleantech Herobanner 1920x480-final

Påskynda hållbara lösningar

Föreställ dig en mer hållbar värld

.
.

Enkel hantering av fibrösa processvätskor

Alfa Lavals värmeväxlare är optimerade för att enkelt bearbeta vätskor som innehåller fibrer och andra fasta ämnen samtidigt som de ger hög termisk effektivitet och maximal värmeåtervinning. Andra fördelar är låga installations-, drift- och underhållskostnader samt fullständig tillgång till värmeöverföringsytan för att säkerställa enkel rengöring.

spectrum of HE.png

.

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Våra packningsförsedda plattvärmeväxlare optimerar värmeöverföringen via stora ytor på korrugerade plattor som drar värme från en gas eller vätska till den andra. Den höga effektiviteten och en enastående tillförlitlighet i en kompakt design erbjuder en investering med en mycket attraktiv CTO under produktens livslängd. Och inte att förglömma energisparmöjligheterna och den låga miljöpåverkan.

t25-plate-640x360

Svetsade spiralvärmeväxlare

Alfa Lavals spiralvärmeväxlare är utformade för att klara även de tuffaste utmaningarna med värmeöverföring. Vare sig problemet är ofta förekommande nedsmutsning från smutsiga medier eller begränsningar på grund av tryckfall eller golvyta är detta den perfekta lösningen för vätska/vätska och tvåfasapplikationer. De robusta, effektiva och kompakta designerna håller både installations- och underhållskostnaderna extremt låga, och de har ett bevisat rykte om att nästan aldrig smutsa ner

spiralhe 640x360

Compabloc

Med över 30 000 enheter som hanterar tuffa uppgifter över hela världen är Compabloc marknadsmästare när det kommer till värmeöverföring. Lasersvetsad konstruktion som ger överlägsen tillförlitlighet inom användningsområden med aggressiva medier och höga tryck och temperaturer. Compabloc erbjuder också 3 till 5 gånger den termiska effektiviteten jämfört med traditionella shell-and-tube-lösningar, med en mer kompakt design som är mycket lättare att installera och serva.

Alfa Laval Compabloc series fully welded plate heat exchanger
.

.

Så fungerar värmeväxlaren WideGap

WideGap-värmeväxlaren är skräddarsydd för att hantera fibrösa vätskor, högviskösa vätskor och vätskor som innehåller grova partiklar. På grund av plattmönstret och pressdjupsdesignen flyter dessa vätskor lätt genom värmeväxlaren.

Värmeöverföringsområdet för denna plate-and-frame-värmeväxlare består av en serie korrugerade plattor, monterade mellan stativet och tryckplattorna, som bibehåller designtrycket. Tätningen mellan plattorna är gjord av packningar. För högsta termiska prestanda och för att möjliggöra användning vid mycket liten temperaturskillnad, strömmar vätskor normalt motflödes genom värmeväxlaren.

Läs mer

.

.

.

Tvålbehandling och produktion av tallolja

Alfa Laval har en lång historia inom talloljeproduktion, och använder centrifugalkraft för att drastiskt förbättra utbytet och den högsta produktkvaliteten med hjälp av separatorer. Samma teknik kan även tillämpas vid separering av tvål från svartlut. Det krävs bara några minuter för att separera tvål från svartlut och producera högkvalitativ råtallolja.

forest 640x360
.

Behandling av grönlut

Grönlutshanteringen fungerar som massafabrikens njure och tar bort de icke-processade elementen, samtidigt som processkemikalier kan återvinnas och återanvändas gång på gång.

Pump power plant 640x360
.

Rengöring av smörjolja

Alla oljor innehåller vatten till en viss grad. Men när vatten förorenar smörjoljan genom läckage och kondens, och nivåerna stiger, kan detta orsaka allvarliga problem. För massa- och pappersindustrin är vatten den primära orsaken till lagerhaveri.

Lube oil cleaning 640x360
.

.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om Alfa Lavals värmeväxlare?

Man wearing a jacket with Alfa Laval logotype

Har du frågor om Alfa Lavals separatorer?

Contact us 640x360
.

.