Petrokemikalier

Tillverkare av petrokemikalier kräver kontinuerliga processer och stabila prestanda. Alfa Laval har ett stort sortiment av kompakta värmeväxlare och specialiserade tubvärmeväxlare för kostnadseffektiv återvinning och effektivare uppvärmning och kylning samt för kondenserings- och återkokningsändamål. Det ökar lönsamheten samtidigt som kostnader, golvyta och utsläpp minskar.

Petrochemicals 640x360

On the pulse of the petrochemicals industry

Petrochemical producers can count on Alfa Laval for highly efficient equipment to do the toughest jobs with consistency, quality and reliability. Alfa Laval partners with you from start to finish. We closely work with you to design the most efficient and profitable system for your processes. And thanks to our comprehensive service network, we have service engineers – and genuine Alfa Laval spare parts – on hand around the clock, anywhere in the world.