Petrokemikalier

Petrokemikalier finns inte bara i de flesta produkter vi använder varje dag, de är också avgörande om vi vill öka levnadsstandarden i utvecklingsländer och hållbarheten i utvecklade länder. Petrokemikalier finns i solpaneler, vindturbiner, batterier, isolering och elfordon och kan till och med tillverkas av förnybara råvaror och återvunnet material. Här på Alfa Laval är det vår uppgift att stödja dessa processer och öka deras produktivitet och effektivitet på vägen mot nettonoll.

petrochemical plant orange purple sky

Den grundläggande layouten för en petrokemisk anläggning

Vi vet att varje anläggning är unik och har sin egen uppsättning specifika värmeöverföringskrav. Det är därför Alfa Laval kan hjälpa dig att hitta de värmeväxlare som bäst passar din process. Med det bredaste utbudet av lösningar för dina processteg kan vi förse dig med den bästa produkten, alla relevanta reservdelar och en regelbunden serviceplan för att hjälpa dig att optimera din prestanda.

1. Reaktion

Föreningarna i blandningen genomgår en kemisk reaktion där den önskade produkten och en mängd olika biprodukter produceras. Beroende på kemin måste blandningen värmas eller kylas för att reaktionen ska fortskrida med en optimal hastighet.

2. Separering

Produkterna separeras sedan från oönskade biprodukter och oreagerade råmaterial med hjälp av termiska separeringsmetoder som destillation, absorptionsavledning och förångning. Dessa biprodukter kan sedan vidarebearbetas, och råmaterialen återvinns som nya råvaror.

3. Kyla

Separering sker vanligtvis vid förhöjda temperaturer. Produkterna kyls ofta efter separeringssteget för att underlätta lagring och transport.

Petrochemical plant process flow chart

Utmaningarna med värmeöverföring i petrokemisk bearbetning

Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • effektbegränsningar från flaskhalsar i värme- och kylapplikationer
 • lägre produktionshastigheter på grund av otillräcklig kylkapacitet
 • onödig bränsleförbrukning och överskottsutsläpp
 • frekventa produktionsstopp för att rengöra dina värmeväxlare och ta bort smuts
 • långsamma kontrollslingor i dina värme- och kylapplikationer.

Så kan Alfa Laval hjälpa

Om du uppdaterar till den senaste Alfa Laval-teknologin kan du: 

 • använda ånga av lägre kvalitet för uppvärmning
 • minska behovet av ånga
 • begränsa mängden flaskhalsar med en närmare temperaturinställning
 • sänka vattenförbrukningen i dina kylprocesser
 • använda varmare kylvatten
 • minska nedsmutsningen med överlägsen flödesturbulens
 • snabba upp kontrollslingorna.

        

Energieffektiv petrokemisk produktion

Vår högeffektiva värmeöverföringsteknik minskar energi-, vatten- och materialförbrukningen samtidigt som den ökar den totala driftstiden även vid de tyngsta arbetsuppgifterna.

Petrochemicals 640x360

Industriutrustning

Med det bredaste utbudet av lösningar för industrin kan vi stödja process- och nyttopositioner med världens största plattvärmeväxlare, korrosionsbeständiga Hastelloy‑värmeväxlare samt separatorer.

petrochemical main products image 640x360

Petrokemiska tillämpningar

Oavsett om du arbetar med bas-, fin- eller kemiska halvfabrikat har Alfa Laval en rad lösningar som hjälper dig.

column tower petrochemical 640x360

Kundernas framgångshistorier

Ta reda på hur mycket energi dessa kunder sparat i sina petrokemiska anläggningar med stöd av Alfa Lavals värmeöverföringsexpertis.

Intermediate chemicals production 640x360

Hitta den service du behöver för din petrokemiska anläggning

När du vänder dig till Alfa Laval för service och reservdelar, får du en beredskap och pålitlighet som garanterat sparar dig både tid och pengar – samtidigt som koldioxidavtrycket minskar. Det är faktiskt så enkelt.

Service 640x360

Ren energi

Är du redo att upptäcka morgondagens lösningar för produktion av grön vätgas, bränsleceller, koldioxidavskiljning och energilagring? Klicka här för att lära dig mer om Alfa Lavals lösningar för att påskynda övergången till ren energi.

cleantech clean energy spotv2

        

HEXpert

Hitta den mest energieffektiva värmeväxlaren för din process med Alfa Lavals urvalsverktyg HEXpert. Att spara energi är bara ett klick bort.

engineers discussing industrial plant blue sky green grass

Alfa Laval energinyheter på LinkedIn

Vår applikationssida med de lösningar du behöver för att ligga steget före.

Blue sky white cloulds Linkedin logo