Att göra petrokemiska tillämpningar mer hållbara

Efterfrågan på petrokemiska produkter ökar med en växande efterfrågan på produkter som förpackningsmaterial, plastpåsar, hushållsapparater och bilar. Som ett resultat har vi sett en ökning av fossilbränslebaserade petrokemikalier. Men tack vare insatser för att minska koldioxiden har vi också sett en ökning av koldioxidavskiljning och förnybara eller återvunna råvaror. På Alfa Laval är det vår uppgift att öka energieffektiviteten i befintliga anläggningar och samtidigt stödja tillväxten av fossilfria alternativ.

column tower petrochemical 640x360

        

Framställning av baskemikalier

Att producera baskemikalier som eten, propen, ammoniak, metanol, butadien och aromater kräver maximal effektivitet. Alfa Laval erbjuder ett brett utbud av lösningar för att hjälpa dig att matcha rätt utrustning till dina specifika krav. Vårt mål är att hjälpa dig att minska energiförbrukningen och installationskostnaderna, samtidigt som anläggningens tillförlitlighet ökar. Oavsett om du behöver en kompakt värmeväxlare för att förbättra produktionseffektiviteten, eller separeringsutrustning för att minimera processavfall, så har vi lösningen.

piping process industry 640x360

Framställning av kemiska halvfabrikat

Om du producerar etylenoxid, etylenglykol, formaldehyd, polyoler, organiska syror, aminer eller andra petrokemikaliska halvfabrikat kan du öka produktionen till en lägre kostnad för miljön med Alfa Laval. Oavsett om du behöver våra högeffektiva värmeväxlare, kondensorer, dekantrar eller separeringsutrustning, kan du minska mängden avfall och din energiförbrukning utan att minska lönsamheten.

Petrochemical 640 x 360

Tillverkning av polymerer och fibrer

Oavsett om du producerar latex, polyeten, polypropen, polystyren eller PVC så har Alfa Laval expertis, utrustning och service för att maximera produktionstillförlitligheten och minimera miljöpåverkan från din petrokemiska anläggning. Och med Alfa Lavals packningsförsedda plattvärmeväxlare Widegap, Alfa Laval Compabloc eller Alfa Laval spiralvärmeväxlare i din process, är effektiv hantering av fibrösa vätskor enklare än någonsin. 

oil refinery industry sunset 640x360

Finkemisk produktion

Finkemikalier och specialkemikalier som ytaktiva ämnen, vattenreningskemikalier, bekämpningsmedel, polymertillsatser, hartser, lim, vitaminer och andra ämnen produceras i mindre volymer än sina bulkkemiska motsvarigheter. Det betyder att konsekvens och kvalitet är nyckeln. Alfa Laval har arbetat nära petrokemiska producenter för att tillhandahålla pålitliga, kostnadseffektiva och specialiserade teknologier som optimerar uppvärmning, kylning, kondensering, omkokning och värmeöverföring för konsekventa, energieffektiva resultat.

fine-and-speciality-chemicals