Energieffektiv petrokemisk produktion

Den petrokemiska industrin är under enorm press att minska koldioxidutsläppen och samtidigt öka produktionsavkastningen. Med en av de största portföljerna på marknaden hindrar Alfa Lavals högeffektiva värmeväxlare för närvarande 4,1 miljoner ton kol från att komma ut i atmosfären via petrokemiska anläggningar årligen. Men det är inte allt. Vår innovativa värmeöverföringsteknologi minskar energi-, vatten- och materialförbrukningen samtidigt som den ökar den totala driftstiden även vid de tyngsta arbetsuppgifterna.

Petrochemicals 640x360

        

.

Spara energi med Alfa Laval

Att återvinna och återanvända spillvärme i energiintensiva applikationer som reaktorer, destillationskolumner och absorptionsavledande system är ett utmärkt sätt att förbättra energieffektiviteten i din petrokemiska anläggning. Men visste du att om du byter till en toppmodern plattvärmeväxlare från Alfa Laval blir resultaten upp till fem gånger bättre än om du använder en traditionell tubvärmeväxlare? Du kan till och med sänka bränsle- och utsläppskostnaderna, använda ånga av lägre kvalitet, generera elektricitet från kokarens överskottskapacitet och sälja eventuell överskottsvärme.

Ta bara en av våra belgiska kemifabrikskunder som exempel. De installerade en Alfa Laval Compabloc i sin process för att återvinna värme från ångan som bildades på deras lösningsmedelsåtervinningskolumn. Denna återvunna värme användes sedan istället för ånga för att förvärma deras processmatning. Denna enkla omställning innebar att de kunde minska sina koldioxidutsläpp med 1 250 ton per år.

Utforska andra kunders framgångshistorier

 

man in blue helmet inspecting pressure 640x360
.
female engineer with laptop outside chemical plant

Öka din produktion

Med många sammankopplade processteg i en petrokemisk anläggning, kan värmeöverföringens flaskhalsar i ett område ofta påverka hela produktionsflödet. Men istället för att bygga om  anläggningens fotavtryck för att minska dessa problem, kan du öka produktionen och minska dina koldioxidutsläpp genom att uppgradera din värmeväxlare till ett mer energieffektivt alternativ.

En europeisk aminproducent gjorde precis det och allt de behövde göra var att byta ut sina traditionella tubvärmeväxlare mot en Alfa Laval Compabloc. Därmed kunde de underkyla den kondenserade ammoniaken till en mycket lägre temperatur och öka kapaciteten på sina destillationstorn. Med andra ord kunde de spara utrymme, vikt och få ner antalet oplanerade stillestånd, samtidigt som de ökade kompressorkapaciteten.

Utforska andra kunders framgångshistorier

.

Uppnå mer med mindre

Om du använder en kompakt värmeväxlare i din petrokemiska anläggning vet du att du kan uppnå samma resultat med mindre. Den lilla storleken på en Alfa Laval kompakt värmeväxlare gör att du kan behålla din befintliga struktur, spara på installationskostnaderna och minska mängden material som behövs för att skydda världens utarmande resurser. Så om du är på jakt efter nya boilers eller kyltorn, ta först reda på hur Alfa Laval kan förbättra din värmeåtervinning.

Så gjorde en stor sydamerikansk kumminproducent när de ville uppgradera sin anläggning med tubrörvärmeväxlare. De insåg att installationen av en Compabloc på platsen för deras återkokare på bensendestillationskolumnen skulle eliminera behovet av dyra grund- och konstruktionsarbeten, och samtidigt spara viktigt utrymme. De lyckades till och med minska sin ångförbrukning drastiskt.

Utforska andra kunders framgångshistorier

cut investment
.
engineer at plant 640x360

Löser dina kylningsbegränsningar

När temperaturerna fortsätter att stiga, ökar också kraven på världens kylinfrastruktur. Oavsett om sötvatten håller på att bli en knapp resurs, kapaciteten inte längre motsvarar efterfrågan eller omgivningstemperaturerna blir för höga, är den enklaste lösningen för att öka produktionen att byta ut dina befintliga värmeväxlare mot en mer effektiv modell. På så sätt kan du arbeta med högre temperaturer, återanvända eventuell spillvärme i stället för kylning och eliminera risken för flaskhalsar i din produktion.

Utforska andra kunders framgångshistorier

.
increase uptime

        

Energy Hunter – på jakt efter spillenergi

För att förbättra energieffektiviteten behöver vi alla söka efter och minska energislöseriet. Alfa Laval har tekniken, expertisen och servicen för att maximera din värmeöverföringseffektivitet. Använd vårt nya verktyg för att räkna ut hur mycket du kan spara redan idag.

Energy Hunter screen view