Optimize to reduce maintenance

Optimize to reduce maintenanceNär media smutsas ner kan dina plattvärmeväxlare behöva rengöras oftare för att behålla kapaciteten. Detta var fallet för en kylanläggning som använde flodvatten som blev mer och mer förorenat med åren.

För att återställa rengöringsfrekvensen modifierade Alfa Laval plattvärmeväxlaren till en engångskostnad på 3 600 EUR. Modifieringen ökade plattvärmeväxlarens skjuvningsförmåga, vilket minskar ansamlingen av beläggningar på plattorna och därmed minskas rengöringskostnaderna och driftstoppstiden. Inom 11 månader betalde sig modifieringen och besparingarna började komma.

För att uppnå värmeväxlarnas fulla potential, kontakta din lokala Alfa Laval-representant eller auktoriserade Alfa Laval-servicepartner idag.

Calculated payback time

 Modifierat plattpaket, kostnad        EUR 3,600       
 Årliga underhållsbesparingar      EUR 4,000 
 Avkastningstid  11 månader