Optimize for greater energy savings

Optimize for greater energy savings

Ökar energieffektiviteten genom att optimera utformningen hos dina plattvärmeväxlare. Genom att utöka dina plattvärmeväxlare för att öka förvärmningen av medierna och därmed höja utloppstemperaturen med några grader kan du uppnå stora kostnadsbesparingar.

Ta till exempel en stor värmeväxlaranläggning där plattor har lagts till för att höja förvärmningstemperaturen med 5 °C. Kostnaden för den här plattpaketsutökningen var 140 000 EUR. De årliga besparingarna i driftkostnader överskrider den inledande investeringen i plattpaketet med cirka 10 gånger och uppgår till 1,5 miljoner EUR. Det innebär att de extra plattorna betalar sig själva inom två månader och ytterligare besparingar kan läggas till direkt till resultatet.

Liknande energibesparingar kan uppnås genom att utöka en värmeväxlare som används som ångvärmare. Detta gör att man kan använda ånga vid lägre temperatur för att ersätta kostsam högtemperaturånga som värmemedium, vilket ger energibesparingar.

För att uppnå värmeväxlarnas fulla potential, kontakta din lokala Alfa Laval-representant eller auktoriserade Alfa Laval-servicepartner idag.

Beräknad avkastningstid

 Kostnad för utökat plattpaket       EUR 140,000 
 Årliga besparingar  EUR 1.5 million 
 Avkastningstid*  Avkastningstid*   

* Baseras på 6000 drifttimmar per år, en ökad återvinning på 5000 kW och energikostnader på 0,05 EUR per kWh.