Optimize for changes in media

Optimize for changes in mediaFör att hålla din värmeväxlare i bästa skick är det viktigt att modifiera plattvärmeväxlaren när mediets fysiska egenskaper ändras. Det kan bero på användningen av nya råmaterial, en modifiering av produktingredienser eller naturliga förändringar av media över tid.

Vatteninnehållet i råolja, till exempel, är en variabel som påverkar mediernas utloppstemperatur. Det ursprungliga temperaturprogrammet innefattade att höja våt råolja från 70 °C vid inloppet till 101 °C vid utloppet. När vattenskärningen ökade sjönk dock utloppstemperaturen med två grader till 99 °C. För att bibehålla den önskade utloppstemperaturen la anläggningsoperatören till brännare i installationen för att förvärma råoljan till en kostnad på 390 000 euro om året.

Att utöka plattvärmeväxlarens plattpaket eliminerar behovet av brännare och återställer utloppstemperaturen till rätt nivå. I det här fallet fick anläggningsoperatören full avkastning på investeringen i plattpaketet på mindre än tre månader. Verkliga avkastningstider varierar beroende på anläggning, media och andra faktorer.

För att uppnå värmeväxlarnas fulla potential, kontakta din lokala Alfa Laval-representant eller auktoriserade Alfa Laval-servicepartner idag.

Beräknad avkastningstid

 Årlig driftkostnad (brännare)     EUR 390,000 
 Kostnad för utökat plattpaket    EUR 71,000 
 Årliga besparingar  EUR 390,000 
 Avkastningstid*  Mindre än 3 månader    

* Baseras på 6000 drifttimmar per år och energikostnader på 0,05 EUR per kWh.