Optimize for increased capacity

Optimize for increased capacityNär verksamheten växer kan du behöva öka produktions-kapaciteten. För att behålla produktions-kvaliteten måste du lägga till plattor för att hantera ökat flöde, hindra värmeförlust och optimera värmeöverföringens effektivitet. Annars riskerar du förändringar i tryckfall och vätskehastighet som kan försämra produktintegriteten.

En bearbetningsanläggning för rörsocker, till exempel, som planerats öka produktionskapaciteten med 20 %. För att hantera den ökade genomströmningen var det nödvändigt att öka ytan för värmeutbyte genom att utöka plattpaketet till en engångskostnad på 11 000 EUR.

Detta gjorde att värmeväxlaren kunde uppnå målutloppstemperaturerna utan energiförlust som kan påverka resultatet. Resultatet? En ytterligare värmeåtervinning på 794 kW, vilket ger 238 200 EUR i årliga besparingar.

För att uppnå värmeväxlarnas fulla potential, kontakta din lokala Alfa Laval-representant eller auktoriserade Alfa Laval-servicepartner idag.

Calculated payback time

 Kostnad för utökat plattpaket       EUR 11,000 
 Årliga besparingar  EUR 238,200 
 Avkastningstid* Mindre än en månad     
* Baseras på 6000 drifttimmar per år, en ökad återvinning på 794 kW och energikostnader på 0,05 EUR per kWh.