Separeringssystem för växtprotein

Förbättra produktionen och kvaliteten på proteinisolat genom att kostnadseffektivt separera suspenderade växtbaserade proteiner med Alfa Lavals separeringssystem för växtprotein. Att optimera separeringsutrustning en för proteiner med avancerad teknik minskar energianvändningen och höjer effektiviteten. Detta system gör det enkelt att installera ett nytt, energieffektivt separeingssystem för växtprotein eller eftermontera ett befintligt samtidigt som den totala ägandekostnaden sänks.

Plant-Protein-Rendering-System

Öka både kvalitet och avkastning för växtprotein samtidigt som du sänker driftkostnaderna

  • Öka produktionskapaciteten för proteinisolat
  • Öka kvaliteten på dina proteinprodukter
  • Minska energiförbrukningen med energieffektiv TopStream-teknik
  • Spara golvyta med ett anpassat separeringssystem, oavsett om det handlar om en ny installation eller en eftermontering

Få rätt storlek på dina processlinjer med Alfa Lavals separereringssystem för växtprotein och öka kvaliteten och produktionen av proteinisolat.

Separera suspenderade växtbaserade proteiner på mindre utrymme och med mindre energi än konventionella system. I nya installationer kan du effektivisera ditt separeringssystem med en separator med patenterad TopStream-teknik för hantering av fasta partiklar i kombination med en befintlig eller ny dekanter. TopStream är lätt att justera och kontrollera och hanterar utmanande proteinseparering på ett försiktigt sätt utan att skumma. Använd TopStream med din befintliga dekanter eller en Alfa Laval Foodec-dekanter för att öka kvalitet och avkastning av proteinisolat.

 

 

.

Service

Livsmedelssystemservice

Alfa Lavals livsmedelssystemservice hjälper till att utöka prestandan för dina livsmedelssystem genom att maximera din processprestanda. Detta gör att du kan:

  • Ständigt förbättra din verksamhet för att behålla konkurrensfördelar
  • Fokusera på drifttid, optimering och tillgänglighet
  • Maximera avkastningen på din investering under hela livscykeln för dina livsmedelssystem

Läs mer om vårt serviceerbjudande

service men with ipad

Tillämpningar och branscher

.

Hur fungerar Alfa Lavals separeringssystem för växtprotein?

Alfa Lavals separeringssystem för växtprotein består av en Alfa Laval-separator med TopStream-teknologi, en dekanter, och övrig extra utrustning och komponenter för att optimera befintliga separeringssystem vid anläggningar för bearbetning av växtproteiner. 

För nyinstallationer

Plant protein_New installation_Flowchart.png

Proteinseparerering

Välj en Alfa Laval-separator med TopStream™-teknik för att separera proteinsuspensionen i ett proteinkoncentrat (tung vätska) och processvatten (lätt vätska). Proteinkoncentratet lämnar kontinuerligt TopStream genom utloppet för tung vätska på toppen. Processvatten lämnar också TopStream genom ett utlopp för lätt vätska på toppen. TopStream ger högre volymkapacitet och separeringseffektivitet än en dekantercentrifug eller annan separator för samma belastning. 

TopStream har en specialkonstruerad skalskiva för kontinuerligt utsläpp av lätta och tunga vätskor. Utloppet för tunga vätskor överför den proteinhaltiga vätskan till en dekanter för att separera proteinisolat från processvattnet. Eftersom den tunga vätskan aldrig kommer i kontakt med huven förhindras föroreningar och försämring av de fasta ämnena. Den lätta vätskan strömmar över överplåten och lämnar separatorn genom ett andra utlopp. Intermittenta utsläpp av fasta ämnen sker vid lulans ytterkant, vilket ger ökad processtabilitet, produktkvalitet och avkastning samt minskar processtörningar, produktförluster, energiförbrukning och slitage på separatorn. 

Tvättning

Använd en befintlig dekanter eller installera en ny Alfa Laval Foodec-dekanter som tvättdekanter. Efter TopStream-separatorn tillsätts vatten till proteinkoncentratet före tvätt. Att tvätta proteinkoncentratet säkerställer en hög renhet, men dekantern säkerställer att produkter med ett högt innehåll av torrsubstans överförs till torkninngen längre fram. Som ett resultat ökar produktionen av torrt proteinisolat. Processvatten innehållande eventuella kvarvarande suspenderade proteiner återcirkuleras till separatorn, som återvinnerallt ytterligare protein och därmed minskar proteinförlusterna.

Varför ska du välja Alfa Lavals separeringssystem för växtprotein? 

– Nyinstallationer

Why plant protein sep sys_New installations.png

 

Blue seperator line #panel

För eftermontering

Plant protein_Retrofit_Flowchart.png

Proteinseparering 

Använd en befintlig dekanter eller en Alfa Laval Foodec-dekanter för att separera proteiner från en proteinsuspension. Separeringen sker i en proteindekanter, en horisontell cylindrisk trumma försedd med en skruvtransportör. Ett stationärt inloppsrör transporterar proteinsuspensionen in i trumman och en distributör accelererar den gradvis. Centrifugalkrafter separerar de små fasta ämnena från suspensionen. De fasta ämnena samlas upp och komprimeras mot trummans vägg. 

En transportör roterar inuti trumman med en något annan hastighet och transporterar de fasta partiklarna på trummans vägg mot den koniska änden. Dekanterns konstruktion ökar hydraultrycket inuti trumman för att förbättra flödet genom en smal öppning. De komprimerade och avvattnade fasta proteinerna, proteinpastan, lämnar trumman via utmatningsöppningarna vid den mindre diametern av den koniska änden. Separeringen sker längs hela längden av trummans cylindriska del och processvattnet lämnar genom en kantplatta (tillval) (intern centripetalpump). 

Tvättning 

Vatten tillsätts proteinpastan efter att den lämnat proteindekantern. En tvättdekanter bearbetar sedan proteinsuspensionen och separerar proteinisolatet för vidare bearbetning i en torkare. Den recirkulerar sedan processvattnet till TopStream för att återvinna eventuellt kvarvarande fast protein. 

Klarning 

Alfa Laval TopSteam klarnar processvattnet från proteindekantern och tvättdekantern och recirkulerar protein som förlorats i dessa tillbaka till proteindekantern, där det blandas med inkommande proteinsuspension för separering.

Alternativt kan du använda TopStream för att låta varje dekanter köras med en högre kapacitet eftersom TopStream fångar upp eventuella suspenderade proteiner som dessa missar. 

Varför välja att eftermontera vårt separeringssystem för växtprotein?

– Befintliga installationerWhy plant protein sep sys_Retrofit.png