2022-11-29 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Lavals Kapitalmarknadsdag 2022 – effekten av hållbarhet

Idag, den 29 november 2022, håller Alfa Laval sin årliga Kapitalmarknadsdag vid sin anläggning i Søborg utanför Köpenhamn. Under dagen kommer bolagsledningen att diskutera tillväxtområden baserade på den pågående energi- och hållbarhetsomställningen. Alfa Laval meddelar också att man investerar 1 miljard kronor för att stödja tillväxtplanen.

Under Kapitalmarknadsdagen kommer Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval, att utveckla tillväxtstrategin baserad på tre plattformar. För det första förväntar sig bolaget tillväxt inom sina kärnprodukter och befintliga applikationer. För det andra förväntas den globala hållbarhetsagendan driva en betydande marknadsefterfrågan under det kommande decenniet inom nya applikationer där Alfa Laval har en ledande teknologiposition. Och slutligen har Alfa Laval engagerat sig i ny teknik och nya partnerskap för att bredda erbjudandet inom hållbara lösningar.

De tre divisionscheferna kommer att utveckla möjligheterna och ge exempel på hur Alfa Laval aktivt driver förändringen mot mer hållbara processer. Dessa möjligheter kommer dessutom att visas i en utställning i Søborg, där några av de senaste produkterna och applikationerna kommer att presenteras.

Alfa Lavals CAPEX prognos på 2-2,5 miljarder kronor årligen är oförändrad. Investeringsprogrammet är fokuserat på kapacitetsökning inom områden med hög tillväxt relaterade till den globala energiomställningen. Som en del av detta program meddelar bolaget idag en investering på 1 miljard kronor i tillverkning och distributionskapacitet inom sina packningsförsedda värmeväxlare. En stor del av investeringen görs för att öka produktionskapacitet och distribution i Lund – men även för att öka produktionskapaciteten på befintliga anläggningar i Kina och Indien.

”Även om vi är oroade över den globala ekonomin på kort sikt, är efterfrågetrenderna fortsatt starka, särskilt för de teknologier som krävs för att bygga om det globala energisystemet. Det vi kommunicerar idag är en del av vår ambition att fortsätta att vara i en ledande ställning och stödja avgörande områden som vätgasproduktion, koldioxidlagring (carbon capture) och spillvärmeåtervinning, säger Tom Erixon.

Notera: Presentationsmaterial, såväl som utvalda inspelade sessioner, kommer att läggas upp – och finnas tillgängliga – på www.alfalaval.com/investors/publications.

Visste du att...

  • Energieffektivitet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna nå Parisavtalet  och det kan bidra till mer än 40 procent av den koldioxidutsläppsminskning som krävs fram till 2040, enligt International Energy Agency (IEA) – och 50 procent av denna energieffektivitetsminskning kan komma från industrisektorn.
  • Alfa Laval marknadsledande kompakta värmeväxlare är upp till 50 procent mer effektiva än traditionell tubvärmeväxlare-teknik.
  • Alfa Laval är en teknologisk ledare med en stark marknadsposition inom energieffektivitet och stödjer accelerationen mot rena energiapplikationer, såsom grönt vätgas, koldioxidlagring (carbon capture), långtidslagring av energi och biobränslen?

Mer information

Koldioxidneutralitet och hållbarhet

https://www.alfalaval.com/sustainability
Läs mer i hållbarhetsavsnittet i Alfa Lavals årsredovisning 2021

Energieffektivitet:

https://www.alfalaval.com/industries/energy-and-utilities/sustainablesolutions/sustainable-solutions/energy-efficiency/

”Energy efficiency movement” (tillsammans med ABB)

https://www.alfalaval.com/industries/energy-and-utilities/sustainablesolutions/sustainable-solutions/energy-efficiency/energy-efficiency-movement/

Långtidslagring av energi

https://www.alfalaval.com/industries/energy-and-utilities/sustainablesolutions/sustainable-solutions/clean-energy/energy-storage/

Grön vätgas

https://www.alfalaval.com/industries/energy-and-utilities/sustainablesolutions/sustainable-solutions/clean-energy/green-hydrogen/

Alfa Lavals Q3-rapport

https://www.alfalaval.se/investerare/publikationer/kvartalsinformation/

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin                                                              
Head of Investor Relations                                         
Alfa Laval                                                                    
Tel: +46 46 36 65 10                                                   
Mobile: +46 730 46 30 90

Eva Schiller
PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: