sustainability banner sweden

"Vi driver förändring för att säkerställa en mer hållbar framtid.
Med vår beprövade teknologi och innovationskultur hjälper vi
kunder och medarbetare att bygga en bättre värld nu och framtiden."

Vår hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategin bygger på fyra huvudteman – omtänksamhet, engagemang, cirkuläritet och klimat – och speglar de miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG) där vi kan bidra mest genom förbättring.

road connecting dots 640

Hållbara lösningar

Vår teknik inom värmeöverföring, separering och flödeshantering möjliggör ansvarsfull användning av naturresurser, minskad miljöpåverkan på industriella processer, förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenrening och minskade utsläpp. Hållbarhet är med andra ord kärnan i vår verksamhet.

Sustainability business opportunities banner 640x360
wind turbines on field 640x360

Optimera idag, innovera för framtiden

De senaste åren har lärt oss många saker, men den kanske viktigaste lärdomen är att förändring är den enda konstanten i vår värld. Alfa Laval är positionerat för att spela en viktig roll i omvandlingen av den fossila ekonomin till en hållbar, koldioxidfri, öppen och inkluderande värld. Du kan läsa mer om våra framsteg inom hållbarhet i Hållbarhetsredovisningen 2022, en del av Årsredovisningen:

PDF-version      Digital version      Övriga rapporter

Bidrag till FN:s Globala mål

FN har antagit 17 mål för hållbar utveckling för 2030, som kallas Globala mål och som världens ledare har lovat att uppnå. Tvärsamverkan mellan civilsamhället, universiteten och näringslivet är nyckeln för att uppnå dessa mål. Alfa Lavals kärnverksamhet bidrar starkt till att många av de Globala målen kan uppnås.

SDG Wheel v2

Påskynda hållbara lösningar

Föreställ dig en mer hållbar värld. En värld där det behövs mindre för att producera ännu mer. En värld där vi effektivt möter vårt växande energibehov och samtidigt minskar koldioxidutsläppen. Föreställ dig en värld där vi kan utnyttja naturresursernas kraft och samtidigt bevara dem. På Alfa Laval föreställer vi oss inte bara den här världen. Vi bygger den tillsammans med våra kunder och våra partners.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

Koldioxidneutralitet genom samarbete

Alfa Laval har länge haft ett tydligt fokus på att minska vårt koldioxidavtryck, och det är nu en grundbult i vår hållbarhetsstrategi.

carbon neutral 2030

Människorättsrapport 2023

I den här rapporten vill vi informera om vårt sätt att arbeta och lyfta fram åtgärderna som vi vidtar, och även de områden där vi strävar efter ytterligare förbättringar. Genom att göra det främjar vi transparens om vårt åtagande att upprätthålla rättigheterna för de individer vi samarbetar med och förlitar oss på i hela vår verksamhet.

people talking

Berättelser och case

Alfa Laval ansluter sig till Methanol Institute och bidrar med expertis på vägen till en koldioxidneutral sjöfartsindustri

Alfa Laval möjliggör sjöfartsindustrins övergång till grön metanol som bränsle, och är stolta och glada att bli medlem i Methanol Institute. Methanol Institute grundades 1989, har sedan dess verkat som den globala branschorganisationen för metanolindustrin och representerar världens ledande metanolproducenter, distributörer och teknikföretag.

FCM Methanol 640x360

Alfa Laval samarbetar med Schneider Electric för att analysera och förbättra företagets energiprestanda

Alfa Laval utökar sitt globala samarbete med Schneider Electric för att digitalisera och analysera data för att förbättra operativ effektivitet. De två företagen kommer att använda energiförbrukningsdata i nästan realtid för anläggningar, länder och regioner för att identifiera och definiera energieffektiviseringsprojekt. Samarbetet är en del av Alfa Lavals ambition att bli koldioxidneutralt i hela värdekedjan till 2030.

businessmen shaking hands-640x360