Alfa Laval - Publikationer

Publikationer

Senaste kvartalspresentationen (eng)

2021 Q3 Presentation 2021-10-26 1059 kB

Senaste kvartalsutskriften (eng)

2021 Q2 Transcript 2021-07-23 165 kB

Senaste kvartalswebbsändningen

Prenumeration

 

Kvartalsinformation

Senaste kvartalspresentationen (eng)

2021 Q3 Presentation 2021-10-26 1059 kB

Senaste kvartalsutskriften (eng)

2021 Q2 Transcript 2021-07-23 165 kB

Kvartalsrapporter

Kvartalswebbsändningar

 

Här kan du beställa och få hemskickat årsredovisningar för de senaste tre åren.

Jag vill beställa följande årsredovisningar
Språkversion

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

Kapitalmarknadsdagar

All information på engelska.

2012-2020

2007-2011

Annan information och presentationer

Alfa Laval förvärvar StormGeo, ett digitalt servicebolag

Dokumentation och länkar:

Alfa Laval offentliggör ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Neles 2020

Dokumentation och länkar:

Initiala resultaten från den strategiska översynen 30 augusti 2016

Förvärv av Frank Mohn 2014

Alfa Laval förvärvar Frank Mohn AS - ledande leverantör av pumpsystem för marin och offshore - och stärker erbjudandet inom flödeshantering

Dokumentation och länkar