Publikationer | Alfa Laval

Publikationer

Senaste kvartalspresentationen (eng)

Senaste kvartalsutskriften (eng)

Senaste kvartalswebbsändningen

Prenumeration

 

Kvartalsinformation

Senaste kvartalspresentationen (eng)

Senaste kvartalsutskriften (eng)

Kvartalsrapporter

Kvartalswebbsändningar

 

Här kan du beställa och få hemskickat årsredovisningar för de senaste tre åren.

Jag vill beställa följande årsredovisningar
Språkversion

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kapitalmarknadsdagar

All information på engelska.

2012-2021

2007-2011

Annan information och presentationer

Alfa Laval förvärvar StormGeo, ett digitalt servicebolag

Dokumentation och länkar:

Alfa Laval offentliggör ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Neles 2020

Dokumentation och länkar:

Initiala resultaten från den strategiska översynen 30 augusti 2016

Förvärv av Frank Mohn 2014

Alfa Laval förvärvar Frank Mohn AS - ledande leverantör av pumpsystem för marin och offshore - och stärker erbjudandet inom flödeshantering

Dokumentation och länkar