Publikationer

Senaste kvartalspresentationen (eng)

2020 Q2 Presentation .pdf 2020-07-21 1425 kB

Senaste kvartalsutskriften (eng)

2020 Q2 Transcriptx.pdf 2020-07-24 157 kB

Senaste kvartalswebbsändningen

Prenumeration

Kvartalsinformation

Senaste kvartalspresentationen (eng)

2020 Q2 Presentation .pdf 2020-07-21 1425 kB

Senaste kvartalsutskriften (eng)

2020 Q2 Transcriptx.pdf 2020-07-24 157 kB

Kvartalsrapporter

Kvartalswebbsändningar

 

Kvartalswebbsändingar

Här kan du beställa och få hemskickat årsredovisningar för de senaste tre åren.

Jag vill beställa följande årsredovisningar
Språkversion

Kapitalmarknadsdagar

All information på engelska.

2012-2019

2007-2011

Annan information och presentationer

Alfa Laval offentliggör ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Neles 2020

Dokumentation och länkar:

Initiala resultaten från den strategiska översynen 30 augusti 2016

Förvärv av Frank Mohn 2014

Alfa Laval förvärvar Frank Mohn AS - ledande leverantör av pumpsystem för marin och offshore - och stärker erbjudandet inom flödeshantering

Dokumentation och länkar