OEM-lösningar för värmeöverföring

Konkurrensfördelar

Du vill vara bäst i din bransch och vi kan hjälpa dig att bli det. Våra lösningar för värmeöverföring är inte bara optimerade för ditt användningsområde utan även specialanpassade efter dina specifika behov. Med specialiserade FoU-team, globala nätverk och över 130 års erfarenhet ser Alfa Laval till att du får exakt det du behöver, oavsett om det är avancerad, optimerad teknik eller den mest kostnadseffektiva lösning som går att få.

Vi jobbar för din framgång

Vi vill att våra kunder ska vara framgångsrika. Därför söker våra proaktiva FoU-team alltid efter nya innovativa sätt att optimera din kapacitet, effektivitet och konkurrensstyrka. Som långsiktig partner bemödar vi oss om att ge dig hållbara, framtidssäkra lösningar.

Vi ser till att leverera dina lösningar snabbt och säkert med hjälp av vår globala distributionsorganisation och våra lokala nätverk för service och support.

Alfa Lavals styrka

Att Alfa Laval har lyckats ta fram branschens bästa OEM-lösningar beror främst på våra fyra styrkor:

-        Ett applikationsfokus baserat på ständig granskning av specifika behov och prioriteringar inom varje tillämpningsområde, samt utveckling av olika lösningar för olika branscher.

-        Marknads- och kundkännedom som baseras på dialog med våra kunder och vår applikationskunskap.

-        Produktfokus som bygger på vår verksamhetsidé att utveckla effektivare, mer flexibla produkter som svarar mot våra kunders behov.

-        Kundfokus baserat på vår ställning som långsiktig lösningsleverantör med global räckvidd och lokal närvaro. Vi förstår utmaningarna och logistiken med storskalig produktion och vikten av bra timing.

OEM-tillämpningar

Värmepumpar

 • Markvärme
 • Vattenvärme
 • Luftvärme (inklusive kaskad- och CO2-system)

Läs mer

Värme

 • Pannor
 • Tappvarmvatten
 • Solenergi

Läs mer

Luftkonditionering

 • Luftkylda spiralkylare
 • Luftkylda skruvkylare
 • Vattenkylda spiralkylare
 • Vattenkylda skruvkylmaskiner
 • Direktexpansionssystem

Läs mer

Kombinerad värme och kraft

 • Sterling
 • Bränsleceller
 • ORC (Organic Rankine Cycle)

Industriella användningsområden

 • Vindkraft
 • Lufttorkare
 • Luftkompressorer
 • Processkylning
 • Transportkylning

Motor och transport

 • Motorkylning (olja, luft, smörjmedel)
 • Filtrering av motorolja och bränsle
 • Transmissionsoljekylning
 • Hydrauloljekylning
 • Värmeåtervinning

Läs mer