2020 and beyond I - 1200x400

Segla säkert in i 2020 - och därefter

Utrustning och lösningar som möter dina utmaningar

Alfa Lavals lösningar och kunskap täcker hela problematiken ombord som följer av 2020 års globala svaveltak – från bränslebehandling till avgasrening. Även om de hanterar dina mest angelägna problem just nu, så bygger våra lösningar på 100 års erfarenhet av att möta utmaningar inom varv och sjöfart. Därför kommer de dig till gagn även långt in i framtiden.

 

Kontaka oss

Motorskydd

Lågsvavelbränslen ställer olika krav på din motors bränsleledning eftersom de kan öka cat fines. Alfa Lavals Adaptive Fuel Line erbjuder lösningar för att hålla din motor säker – och öka din bränsleeffektivitet.

Exhaust gas cleaning III 640x360
.

Förbered dina boilers för bränsle som uppfyller kraven

Oavsett om du väljer lågsvavliga bränslen, eller använder en skrubber istället, kommer din strategi att påverka dina boilers. Med 100 års erfarenhet av boilers kan Alfa Laval hjälpa dig att anpassa din boiler fuel line och förhindra driftsproblem.

Boiler optimization 640x360
.

Avgasrening

Genom att använda en SOx-skrubber kan du uppfylla de globala kraven för svaveltaket och samtidigt behålla din befintliga bränsleekonomi. Alfa Laval PureSOx är skrubbersystemet som ligger i framkant och har visat sig vara effektivt i tio års drift till sjöss.

Exhaust gas cleaning 5 640x360
.

LNG som bränsle

Ett växande antal och olika fartyg börjar övergå till att använda LNG som bränsle. Det kräver emellertid effektiv hantering av avkokningsgas (BOG). Alfa Laval har expertis och lösningar för att säkerställa din säkerhet – enkelt och ekonomiskt.

LNG as fuel 640x360
.

Alternativa bränslen

När förordningarna ändras och hänsynen till miljön växer blir utbudet av bränsleval allt större. Förutom traditionell bränslekompetens kan Alfa Laval också hjälpa dig med insikter och lösningar för nya alternativ.

Alternative fuels 640x360
.

Alfa Laval Test & Training Center

Dagens marina utmaningar kommer att sträcka sig långt bortom 2020, och det finns redan nya i horisonten. Genom stark FoU och ett nära samarbete med kunder som dig arbetar Alfa Laval hårt för att få lösningar på plats.

Aalborg boiler service
.

Service

Oavsett hur du kommer hanterar det globala svaveltaket eller andra viktiga utmaningar, bör service vara en del av det. Alfa Lavals servicepersonal erbjuder lösningar, kunskap och dygnet runt-support över hela världen för att hjälpa dig med allt från eftermontering av utrustning till utbildning av besättningar i viktiga verksamheter som bränslehantering.

Marine service 640x360
.