Alfa Laval Test & Training Center

Alfa Laval Test & Training Center är en språngbräda in i framtiden. När varv- och sjöfartsindustrin strävar efter viktiga nya mål, är det här energi- och miljöteknologin möts och tar form. Här testar vi idéer, utrustning, applikationer och processlinjer i skalan av ett oceangående fartyg – med kontroll och enkelhet som är omöjliga till sjöss.

Utrustad för att hitta morgondagens lösningar

Med dess 2800 m2 testutrymme erbjuder Alfa Laval Test & Training Center ett brett utbud av faciliteter. En del är en simulering av maskinrum i full storlek, med Alfa Lavals produkter integrerade i stora processlinjer runt en 2 MW marin dieselmotor. Andra områden har en mycket specifik inriktning, såsom förbränningsforskning. Limfjorden, som förbinder Kattegatt med Nordsjön, förser centret med en direkt tillförsel av havsvatten.

Inom centrets tillämpningsområde finns hela utbudet av bränslen för varv och sjöfart samt relaterade applikationer. I likhet med industrin själv arbetar centret med traditionella och lågsvavliga bränslen, samt LNG. Men den mest anmärkningsvärda innovationen sker med nya alternativ, som metanol och andra biobränslen. På samma sätt är centret involverat i att utveckla nya kritiska energiteknologier, som bränsleceller och Organiska Rankine Cykel-system.

 

Koordinerat arbete i många konstellationer

Ett enda, integrerat kontrollsystem kopplar samman centrets utrustning med kontrollrummet och utbildningskomplexet. Vi kan använda delar av eller hela centret för definierade mål, från att utvärdera kundspecifika konfigurationer till att lägga grunden för nya lösningar inom energibesparing, säkerhet och miljöskydd.

Som ett resultat av detta har centret en nyckelroll i Alfa Lavals många forskningspartnerskap, inklusive projekt genom Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping och de som finansieras av danska EUDP (Energy Technology Development and Demonstration Program).

Oavsett om du utbildar dig för idag eller för framtiden, gör Alfa Laval Test & Training Center möjligheterna verkliga.

Alfa Laval Test and Training Centre collage
Test and training centre logo

Senaste nytt