Alfa Laval - Framställning av papper

Framställning av papper

Papperstillverkning omfattar komplexa processer som kräver stora mängder energi och vatten. Processeffektiviteten är en kritisk faktor för framgång. Det är därför som framgångsrika papperstillverkare ser Alfa Laval som en helhetsleverantör av tillförlitlig och resurssnål utrustning samt ett brett tjänsteutbud som hjälper till att optimera pappersbrukets prestanda.

paper production 640x360

Uppnå era effektivitetsmål med packningsförsedda plattvärmeväxlare av hög kvalitet

Uppnå era effektivitetsmål med packningsförsedda plattvärmeväxlare av hög kvalitet

Packningsförsedda plattvärmeväxlare ger effektiv värmeöverföring i kompakt format som endast kräver litet utrymme – betydligt mindre och mer effektiva än tubvärmeväxlare. 

Plattvärmeväxlare är utformade för att optimera värmeöverföringen, eftersom korrugerade plattor erbjuder den absolut största ytan genom vilket värmen kan hämtas från en gas eller vätska till en annan.

Enheterna har också flexibelt utförande och är enkla att serva och underhålla.

Läs mer om packningsförsedda plattvärmeväxlare