Water with oil bubbles

Hantering av industrivätskor

Hantering av industrivätskor: från drift till miljö

Alfa Lavals centrifugalseparatorer är extremt effektiva för att avlägsna fina fasta partiklar och flytande föroreningar från olika typer av vätskor. Investeringen i en separator från Alfa Laval för rening av förorenade vätskor säkerställer en enastående trefasseparering av vatten, olja och partiklar i en kontinuerlig process. Detta gör att du kan minska dina driftskostnader och skapa en hälsosammare arbetsmiljö. Som ursprungliga uppfinnare av centrifugalseparatorn säkerställer Alfa Lavals 130 års erfarenhet att vi inte bara har kunskapen att leverera den bästa utrustningen för att tillgodose dina behov, utan också de senaste framstegen inom separeringsteknik som gör din verksamhet miljövänlig och väsentligen säkrare.

 

Utforska vårt produktutbud för rening av vattenbaserade industrivätskor

Utforska vårt produktutbud för rening av oljebaserade industrivätskor

Alfie_AlfaPure_640x360.png

Separeringsfördelar:

  • Förlänger vätskans och utrustningens livslängd

  • Ger en låg total ägandekostnad

  • Minimalt underhåll, vilket möjliggör ökad drifttid

  • Avlägsnar både förorenande vätskor och fina fasta ämnen i ett steg

  • Sänker avfallskostnaderna för förbrukade vätskor och patroner

.

Vattenbaserade industrivätskor i metallbearbetningsindustrier

Kylmedel

Vattenbaserade kylmedel, eller kylvätskeemulsioner, används vanligtvis i metallbearbetningsindustrin och dess processer. En viktig faktor för vätskans och verktygkvalitetens livslängd är att hålla dem rena. Alfa Laval har en rad separatorer som effektivt återvinner kylvätskor genom att rena både oönskad olja och mindre partiklar från vätskan.

coolant cleaning 640x360

Skärvätskor

Alfa Laval levererar ett brett utbud av vätskereningslösningar för metallbearbetningsindustrin. Alla metallbearbetningsprocesser, från skärning till formning, drar nytta av effektiv rening av servicevätskan. Konsekvent vätskekvalitet är avgörande för slutproduktkvaliteten.

industrial fluids cleaning

Tvättvätskor

Byte av tvättvätska är dyrt på grund av driftstopp i produktionen och ständigt ökande kostnader för avfallshantering. Effektiv separering av skadliga komponenter från tvättvätskan minskar kostnaderna för avfallshantering, ger slutprodukter av högre kvalitet, en bättre arbetsmiljö och en mer hållbar produktion.

wash liquid cleaning
.

.

Oljebaserade vätskor i maskiner och tillverkning

Smörj- och mineralolja

Kvaliteten på smörjmedel som mineral- och syntetoljor avgör utrustningens livslängd och produktivitetsnivå. Ren smörjolja upprätthåller sin kvalitet över tiden och är avgörande för en hälsosam, problemfri process. Vi erbjuder många alternativ för rening av smörjolja från vatten och partiklar för att förlänga oljans livslängd.

Bubbles in yellow oil

Skärolja

Högkvalitativ skäroljeemulsion förbättrar prestandan och förlänger verktygens livslängd vid många skär- och borrarbeten. Med en centrifugalseparator från Alfa Laval kan du effektivt återvinna skäroljan och minska ersättningskostnaderna genom att rena vätskorna från vätske- och partikelföroreningar i en enda process.

oil 640x360

Hydraulolja

Oljans livslängd är beroende av förhållanden som temperatur, partiklar och vatteninnehåll. Om oljan förblir ren går driften som planerat. Vi erbjuder en rad separatorer för effektiv rening av hydraulvätskor från partiklar och vattenföroreningar, vilket håller produktionskostnaderna låga samtidigt som oljornas värdefulla egenskaper bibehålls.

Hydraulic oil cleaning 640x360
.

.

Reservdelar och servicekit till separatorer

En centrifugalseparator från Alfa Laval håller i årtionden om du tar hand om den ordentligt. Vi erbjuder högkvalitativa separatorservicekit och hållbara delar, utformade för att förenkla underhållet, öka produktiviteten och maximera drifttiden. Våra servicekit innehåller vad som krävs för varje specifik service enligt beskrivningen i handboken, med originalreservdelar och ett omfattande paket med detaljerade serviceinstruktioner. Utforska vårt serviceerbjudande för våra separatorer för industrivätskor och besök vår webbshop för att beställa ditt kit idag!

service kits 640x360
.

Besök webbshoppen

Alfa Lavals webbshop hjälper dig att filtrera, välja och få anbud på den bästa lösningen för effektiv rening av kylmedel, tvättvätskor och smörjoljor. Gå till onlinekatalogen och hitta dina utvalda produkter och delar nu. Fyll i kontaktformuläret om produkterna inte är synliga för ditt land.

guy with a phone
.

Kontakta oss för att få reda på vad som är bäst för dig!

Centrifuger överträffar lätt andra tekniker för rening av industrivätskor. Investeringen är mycket beroende av dina processer och krav. Låt vår expertis vägleda dig till rätt teknik för din verksamhet.

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.