ind. fluids 1920x480

Spara resurser genom effektiv rening av industrivätskor

Vattenbaserade servicevätskor som kylmedel, skärvätskor och tvättvätskor är viktiga för ett brett spektrum av metallbearbetning, maskinbearbetning och tillverkningsprocesser. Men om de inte behandlas på rätt sätt kan de kosta din verksamhet mer än de behöver göra. Genom att använda högpresterande vätskor för att antingen tvätta komponenter eller för att kyla eller smörja i produktionsstegen säkerställs effektivitet och konsistens i driften. En regelbunden rening av kylvätskor, skärvätskor eller tvättvätskor förlänger vätskornas servicelivslängd och följaktligen livslängden på ditt system.

Alfie_AlfaPure_640x360.png

Centrifugalseparatorn är en beprövad, hållbar teknik för att behandla förorenade industrivätskor genom att ta bort oönskad olja, fina metallrester, smuts och slam. Trefassepareringen hanterar effektivt alla fina partiklar ner till en mikron och avlägsnar praktiskt taget all förorenad olja, men inga av tillsatserna, i en enda kontinuerlig process. Detta bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö genom att minska bakterietillväxten som också är skadlig för vätskan. Andra resultat är minskat verktygsslitage, färre avslag och en övergripande kvalitetsförbättring. Utforska Alfa Lavals separeringssortiment för rening av industrivätskor och få mer information om hur du kan maximera produktiviteten och effektiviteten samt begränsa miljöpåverkan.

Fördelar

 • Förlänger verktygets och vätskans livslängd​

 • Ökar drifttiden och produktiviteten

 • Renare komponenter, förbättrad slutproduktkvalitet ​

 • Hälsosammare arbetsmiljö ​

 • Minskat avfall och lägre kostnader för ersättning/bortskaffande ​

 

.

Produktportfölj

Alfa Laval har en rad beprövade separatorer för att förlänga livslängden på alla typer av industrivätskor och följaktligen dina system, oavsett om de är belägna i en liten verkstad eller en stor anläggning. Beroende på dina behov för rening av vattenbaserade metallbearbetningsvätskor som syntetiska, halvsyntetiska och lösliga oljor, erbjuder Alfa Laval fasta och mobila lösningar för mindre enskilda tankar med Alfie 200 och Alfie 500. För större och centraliserade system är AlfaPure-serien den rekommenderade lösningen.

Alfie 200

Alfie_200_Front 640x360.jpg

Besök webbshoppen

Alfie 500

Alfie_500_Front 640x360.jpg

Besök webbshoppen

.

Reservdelar och servicekit till separatorer

En centrifugalseparator från Alfa Laval håller i årtionden om du tar hand om den ordentligt. Vi erbjuder högkvalitativa separatorservicekit och hållbara delar, utformade för att förenkla underhållet, öka produktiviteten och maximera drifttiden. Våra servicekit innehåller vad som krävs för varje specifik service enligt beskrivningen i handboken, med originalreservdelar och ett omfattande paket med detaljerade serviceinstruktioner. Utforska vårt serviceerbjudande för våra separatorer för industrivätskor och besök vår webbshop för att beställa ditt kit idag!

service kits 640x360
. .

milling_640x360.jpg

Överlägsen skäreffektivitet med hjälp av centrifugalseparering 

Skärvätskor är en integrerad del av många metallbearbetnings- och maskinbearbetningsprocesser, som fungerar som kylmedel och smörjmedel i olika aspekter av produktionsuppsättningen. Vid all maskinbearbetning är det viktigt att använda högpresterande vätskor om du vill bibehålla effektiviteten och konsistensen. Utmaningen är att industrivätskan lätt kan bli förorenad om den inte rengörs eller underhålls ordentligt.

 

Eftersom dessa vätskor är involverade i tunga skär- och borrprocesser kan olja komma in i blandningen. När oljenivån överstiger 2 % måste systemet stoppas medan vätskan byts ut. Avfallshantering och byte av olika skärvätskor kan vara kostsamt och ha en direkt påverkan på miljön och driften. Mikropartiklar kan dessutom förorena industrivätskan, vilket kan resultera i en sandblästringseffekt på komponentytan.

 

Lösningen är centrifugalseparering. Alfa Lavals utrustning kan effektivt separera industrivätskan från föroreningar, vilket garanterar färre driftstopp, minskat verktygsslitage, förlängd livslängd för kylmedel och smörjmedel, samt minskad risk för skador på skär- och borrningsområdena.

Wash 640x360.jpg

Förläng livslängden på dina tvättvätskor

Tvättvätskor är viktiga för ett brett spektrum av serviceprocesser, men eftersom de används för att ta bort olja och smuts från färdiga komponenter blir själva tvättvätskan förorenad med tiden. När det gäller rening av tvättvätskor kan utbytesprocessen bli kostsam på grund av avfallshantering och driftstopp. Normal filtrering blir av med de flesta, men inte alla, föroreningar, vilket innebär att systemet behöver rengöras fullständigt ungefär var fjärde vecka och tvättvätskan måste bytas ut helt.

 

Bortskaffandet av oönskad olja är också en kostsam process, då den måste lämnas till en auktoriserad deponeringsplats. Allt detta kan leda till betydande driftstopp. Tack vare rätt metoder behöver du inte göra detta lika ofta och dessa metoder kan implementeras i din process, vilket eliminerar behovet av att stänga av processen så ofta.

 

Genom att använda en separator från Alfa Laval kan du se till att tvättvätskan förblir renare en längre tid. Istället för att stänga processen var fjärde vecka kan du förlänga tiden mellan avfallshantering och byte av tvättvätskor till minst den dubbla. Detta ger dig en nästan omedelbar avkastning på investeringen.

.

Varför använda centrifugalseparering för rening av industrivätskor? 

 

Arbetsprincip

Under separeringsprocessen pressar centrifugalkraften de tunga partiklarna som finns i servicevätskan utåt mot separatorns väggar. Dessa släpps ut automatiskt från skålen till slamtanken. Om det finns två vätskefaser (t.ex. kylvätska och oönskad olja, eller ren olja och vatten), kommer centrifugalkraften att få de två faserna att separeras. Den lätta fasen och den tunga fasen går separat genom separatorns olika utlopp.

how it works how disc stack works

De fyra teknikerna i korthet

 • Centrifugering separerar ämnen med olika densitet – både olja och partiklar
 • Filter använder olika maskvidd för att bara fånga in fast material
 • Skimmers använder en oleofil uppsamlingsanordning som ett bälte eller en skiva för att samla olja
 • Koalesatorer tar bort olja från industrivätskor

Den bästa tekniken är den som passar din tillämpning

 • Centrifuger renar industrivätskan tillbaka till din process direkt medan den separerade föroreningen töms kontinuerligt. Partiklarna blir kvar i separatorkulan för senare bortskaffande eller så töms de automatiskt.
 • Filter fångar vanligtvis de fasta substanserna i en engångspatron, som måste bytas ut regelbundet.
 • I en skimmer dras ett flytande rör med sluten slinga över vattenytan, då oljan fäster sig på utsidan av röret. Processen anpassar sig automatiskt till förändrade vattennivåer.
 • Koalesatorer fungerar bara om industrivätskan är nästan helt partikelfri. Oftast används en koalesator tillsammans med filter för att säkerställa avlägsnande av fasta partiklar och vatten i ett system.

Jämförelse av reningstekniker

  Skivstapelcentrifug Filter Koalesator Skimmer
Partikel- och oljeseparering Ja Nej Nej

Nej

Partikelavlägsnande Ja Ja, delvis Nej Nej
Borttagning av fri olja Ja Nej Ja Begränsad
Kapitalkostnader Höga Låga Låga Låga
Driftskostnader Låga Höga Höga Låga
Oljesepareringseffektivitet Hög Nej Hög Låg
Partikelsepareringseffektivitet Hög, även för små partiklar Hög (begränsad till maskstorlek) Nej Nej
.

11 fördelar med centrifugalseparatorer

1.

Du får en extremt effektiv separering av både flytande och fasta föroreningar. Detta innebär att du på ett säkert sätt kan använda skärvätskan 2–6 gånger längre än med en enklare reningsmekanism.

2.

Renare skärvätska ökar också precisionen och förlänger livslängden på din utrustning. Detta innebär att du ökar produktiviteten och sparar pengar eftersom du inte behöver byta ut verktyg, filter, ventiler och pumpar så ofta.

3.

När du använder samma skärvätska längre minskar dina kostnader avsevärt för att inköp av ny skärvätska samt bortskaffande av den gamla

4.

När du byter skärvätskan mindre ofta minskas också din miljöpåverkan: framställning av ny skärvätska, förstörelse av den gamla och transport påverkar miljön negativt.

5.

Alfa Lavals centrifugalseparatorer kan hantera svåra förhållanden som stora reningsvolymer och en tillfällig hög tillströmning av olja

6.

När skärvätska används skapar den en dimma som kan komma i kontakt med anställdas luftvägar och hud. Detta är farligt om skärvätskan innehåller svampar eller bakterier. Rening av skärvätskan förbättrar därför mycket personalens arbetsförhållanden.

7.

För att undvika tillväxt av bakterier och svampar lägger vissa leverantörer till toxiner i sina skärvätskor. Detta är inte bra för miljön – bakterier och svampar undviks bäst genom effektiv rening

8.

Såväl driftskostnaden som servicekostnaden för Alfa Lavals centrifugalseparatorer är mycket låga. Du måste göra en initial investering, men den totala ägandekostnaden (TCO) är låg.

9.

Alfa Laval finns där för dig. Företagets serviceorganisation är erkänd som den bästa i världen inom detta område

10.

Alfa Laval är en pionjär inom separering och har levererat högkvalitativa centrifuger inom ett stort antal tillämpningsområden i mer än ett sekel

11.

En centrifugalseparator från Alfa Laval har överlägsen kvalitet och kommer att fungera i årtionden om du tar hand om den på rätt sätt. I korthet innebär detta att läsa handboken, använda originaldelar och rätt verktyg. Det finns särskilda servicekit med originaldelar och ett omfattande paket med detaljerade serviceinstruktioner tillgängliga.

Spara resurser genom att rena skärvätskorna

Skärvätskor är en väsentlig del av många maskinbearbetningsprocesser, och utan rätt vård och tillsyn blir de förorenade och kan orsaka problem. Genom att effektivt rengöra dina skärvätskor kan du undvika dessa problem och minska de totala driftskostnaderna. I denna vitbok förklarar vi för- och nackdelarna med de olika reningsmetoderna och hjälper dig att avgöra vilken som är bäst för ditt verksamhet.

industrial fluids whitepaper
.

Kundberättelser 

Kundcase: Alfa Laval

Alfa Lavals produktionsenhet i Eskilstuna ökar effektiviteten för 40 metallbearbetningsmaskiner genom att rengöra skärvätskorna. Vätskorna rengörs effektivt av en separator i ett system med en integrerad slinga.

Kundcase: Outokumpu

Världsledaren inom rostfritt stål, Outokumpu, kunde maximera produktionseffektiviteten och samtidigt minska sitt koldioxidavtryck med hjälp av ett urval Alfa Laval-maskiner. Det nya sättet att arbeta leder också till mindre mängd överblivet material och bättre kvalitet på slutprodukterna.

.

. .

Besök webbshoppen

Alfa Lavals webbshop hjälper dig att filtrera, välja och få anbud på den bästa lösningen för effektiv rening av kylmedel, tvättvätskor och smörjoljor. Gå till onlinekatalogen och hitta dina utvalda produkter och delar nu. Fyll i kontaktformuläret om produkterna inte är synliga för ditt land.

guy with a phone

Låt oss prata!

Gör dig redo att förbättra produktiviteten och minska kostnader för utrustningens livslängd. Har du några frågor om rening av tvättvätskor och kylmedel? Behöver du hjälp att välja rätt lösning? Kontakta oss för att får reda på mer om hur våra reningslösningar för industrivätskor kan hjälpa din verksamhet. Fyll bara i formuläret så kommer vi tillbaka till dig så snart som möjligt.

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.