Cleaning-in-Place lönsam investering

Cleaning-in-Place CIPVid nedsmutsning möjliggör ett Alfa Laval CIP-system snabb och enkel rengöring av värmeväxlare och separatorer utan att du behöver demontera utrustningen. Dessutom kan Alfa Laval konstruera en skräddarsydd CIP-lösning för dina specifika krav, t.ex. en större värmeväxlaranläggning eller farliga områden som kräver explosionssäker utrustning.

Lägre driftkostnader

Genom att eliminera upprepad och onödig öppning av utrustningen minskar du drastiskt reservdelsförbrukningen och antalet arbetstimmar för rengöring.

Cleaning-in-Place CIP

Snabb, effektiv rengöring

Alfa Lavals CIP-system ansluts direkt till dina värmeväxlar- eller separatoranslutningar och cirkulerar en blandning av uppvärmda, ofarliga rengöringsmedel som effektivt avlägsnar beläggningar, produktavlagringar och biologiska beläggningar. Detta lämnar processytorna rena och återställer utrustningens prestanda.

Modulbaserade CIP system

Välj bland ett stort urval av Alfa Lavals CIP-moduler och system som är tillverkade av rostfritt stål eller polyetylen för de minsta modulerna.

Enskilt utformade CIP-system – Lämpliga för mycket stora värmeväxlare som kräver särskilt konstruerade CIP-lösningar.