Cleaning chemicals

Cleaning chemicalsFör att ge säker borttagning av oönskade föroreningar från utrustningens ytor rekommenderar Alfa Laval särskilt framtagna giftfria rengöringsmedel med låg miljöpåverkan. De har testats noggrant i vårt eget laboratorium för att säkerställa att packningar och material och värmeytor inte påverkas.

Vårt sortiment innehåller mycket effektiva syra- och basbaserade produkter för de flesta typer av nedsmutsning, inklusive både mjuka och hårda avlagringar. De finns även pulverform för enkel hanterin.

Alpacon-rengöringsmedel

Ett rengöringssortiment med hög prestanda och särskilt låg miljöpåverkan.

Alpacon Multi CIP II - Alpacon Multi CIP II är avsedd för Cleaning In Place (CIP) av Alfa Lavals smörjolja och bränsleolja. Genom att hålla separatorns skivor rena bibehålls separationseffektiviteten och därmed säkras en ren olja till motorn.

Alpacon Descalant – Alfa Laval Alpacon Descalant II är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel avsett för borttagning av avlagringar, magnetit, alger, humus, skaldjur inklusive musslor, kalk, rost och andra avlagringar i vattensystem såsom rör, värmeväxlare, centrifugalpumpar, rör och centrifugalseparatorer.

Alpacon Degreaser II - Alfa Laval Alpacon Degreaser II är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel avsedd för manuellt borttagande av olja, fett, vax eller andra föroreningar från de yttre ytorna av maskiner, golv, tank tops eller andra komponenter. Det kan också användas för att rengöra de inre ytorna av värmeväxlare och rörsystem i processer där olja, fett eller vax finns.

AlfaPhos

En sur rengöringsvätska med fosforsyrabas som är särskilt framtagen för att ta bort metalloxider, rost, kalciumkarbonat och andra oorganiska beläggningar.

AlfaNeutra

En starkt alkalisk rengöringsvätska som är särskilt utvecklad för att neutralisera använd AlfaPhos före borttagning.

AlfaCaus

En stark, alkalisk rengöringsvätska med kaustiksoda som bas som är utformad för att avlägsna biologiskt material, fett, olja och andra organiska beläggningar från värmeväxlare och relaterad utrustning.

Alfa P-Scale

Ett surt rengöringspulver med sulfaminsyrabas och en korrosionshämmare som är extra effektiv för att avlägsna kalciumkarbonat och andra oorganiska beläggningar.

Alfa P-Neutra

Ett alkaliskt pulver som är särskilt utformat för att neutralisera använd Alfa P-Scale före deponering.

AlfaAdd

En neutral rengöringsförstärkare tillverkad av en avancerad formel av olika ytaktiva ämnen. Utformad för AlfaPhos, AlfaCaus och Alfa P-Scale.

   

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Säkerhetsdatablad – kemiska produkter

Safety data sheetsDra nytta av kemiska produkter som förbättrar utrustningens prestanda. Specialprodukter för:

Smörjmedel, rengöringsmedel – avkalkningsmedel, korrosionsinhibitorer, pH-stabilisatorer, flockningsmedel för separation, lim, ytförstärkare – rekonditioneringsmedel.

Hitta de senaste uppdaterade säkerhetsdatabladen