Marine and Diesel Upgrades

Marine & Diesel upgrades

För kunder inom marin- och dieselbranschen erbjuder Alfa Laval ett stort urval uppgraderingar – från enskilda separatorer, separatormoduler och hela separationssystem till värmeväxlare, färskvattengeneratorer, filter och tankrengöringsutrustning till uppgraderingssatser för utrustning och kontrollsystem samt gransknings- och konsulttjänster för dina processer och utrustning.

Separatoruppgraderingar

 • Uppgraderingssatser för renare till Alcap-separatorer - Gör att ägare och användare av fartyg kan köpa och säkert behandla billigare bränslen med varierande viskositet före insprutning i motorn och göra besparingar på bränsle och underhållskostnader.
 • Alcap separationssystem

 • Rekonditionerade Alfa Laval-separatorer – Ger en säker, effektiv och kostnadseffektiv lösning för utrustningsbyte som räcker under hela utrustningens livslängd i din anläggning. Snabb leverans och upp till 50 procent billigare än en ny separator.

  Rekonditionerade Alfa Laval-separatorer

 • Uppgraderingssatser för separator styrenheter – Ger förbättrad separatorövervakning och kontroll genom avancerad övervaknings- och kontrollteknik.
 • Oljebesparingssatser – Förbättrar funktionen hos MOPX 309/310-separatorer tillverkade före 1992 genom byte av huvudkomponenter som ger betydliga besparingar genom att sänks oljebyteskostnader och oljeförluster med upp till 50%.

       Oljebesparingssats för Alfa Laval-separatorer

Värmeväxlaruppgraderingar

Temperaturstyrenhet MTC 80 – Förbättrar styrningen av den motordrivna reglerventilen som håller den uppvärmda oljan i plattvärmeväxlare, värmare och andra ånguppvärmda eller termiska oljevärmare vid en konstant temperatur.

       Temperaturstyrenhet MTC 80

 • Viskositetskontrollsystem, Viscochief MKII – Övervakar och styr automatiskt brännoljans viskositet för att optimera bränneffektiviteten i matningssystem utrustade med HEATPAC-elvärmare, ånguppvärmda/termiska oljevärmare eller vanliga kapillärviskometrar.

        Viskositetskontrollsystem - Viscochief MKII

 • Automated Fuel Changeover System (ACS) – ACS is a reliable and fully automatic system driving fuel changeover, providing cooling capacity for light fuel and able to handle up to 3 different fuels. ACS can be installed on Alfa Laval’s fuel conditioning module or other booster system from any supplier. 

        Automated Fuel Changeover System

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Andra uppgraderingar

 • Oljeseparatorer, system och moduler
 • Slagvatten- och slamhanteringssystem
 • Kyl- och värmesystem
  - Plattvärmeväxlare
  - Lödda värmeväxlare
  - Elektriska oljevärmare
  - Tubpannevärmare
  - Luftvärmeväxlare
 • Bränslekonditioneringssystem (FCM)
  - Förkylningssystem (ACS)
 • Filter för oljebehandling
 • Färskvattengeneratorer
 • Tankrengöringsutrustning
 • Undersystem

 

Alfa Lavals konsulttjänster

För att optimera utrustningen utför Alfa Laval systemgenomgångar för att optimera prestandan i duína system för oljebehandling, motorkylning, färskvattengenerering, tankrengöring och andra system och rekommenderar åtgärder för att förbättra driften.Consultancy services