Equipment Upgrades Decanters

Decanter upgradeAlfa Laval erbjuder uppgraderingar av dekantercentrifuger som används i alla typer av processer. Dessa uppgraderingar minskar kostnaderna och miljöpåverkan.

Backdrive-uppgradering

Ger i allmänhet energibesparingar på 15 till 20 procent, sänker underhållskostnaderna och optimerar dekanterns kontrollsystem. Dessutom minskar backdrive-uppgraderingen bullernivåer, snabbar på responsen på matningsändringar, minskar underhållskostnaderna och kan ge en torrare slamkaka.

Transportöruppgradering

Innefattar uppgradering av transportörens slitskyddsdelar, som utbytbara slitfoder för matningsområdet för att minimera underhåll och foderbyten. Den här uppgraderingen är tillgänglig för Alfa Laval och Alfa Laval Sharples-centrifuger som är nyare än 20 år.

Power Plate-uppgradering

Minskar energiförbrukningen med mellan 10 och 25 procent, beroende på dekantercentrifugens storlek. Power Plate fångar upp en del av vätskans tömningshastighet och överför den i motsatt riktning mot trummans rotation. Detta minskar avloppsvattnets totala hastighet och därmed den totala energiförbrukningen.

 

 

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Uppgradering av 2Touch automatiseringssystem

2Touch automation system upgradeFörbättrar dekantercentrifugens kontrollsystem med en ny plattform som ökar både effektiviteten och drifthastigheten. Om du vill visa information om drift, tryck två gånger på operatörskontrollskärmen. Fungerar med flera kommunikationsprotokoll och är tillgängligt med inbyggt modem för IF-fjärrövervakning, vid beho.