BRUX

Alfa Laval BRUX, en VLB-validerad separator, är speciellt konstruerad för kontinuerligt avlägsnande av avfallsjäst samt mikroorganismer och cellrester. De låga skjuvkrafterna i centrifugen ger en skonsam behandling som bibehåller jästens höga vitalitet och den återvunna ölens höga kvalitet, vilket minskar kostnaderna. Unika designfunktioner garanterar mycket effektiv separering i en automatiserad process med strikta krav på hygien.

阿法拉伐 BRUX尖嘴离心机-Alfa Laval BRUX tip centrifuge

Effektiv återvinning för att öka avkastningen

  • En effektiv och skonsam rengöring i en enda slinga resulterar i jäst med hög vitalitet och återvunnen öl av hög kvalitet
  • Ingen upptagning av syre tack vare hydrohermetisk tätning med tillsatt CO2 och avluftat vatten
  • Snabbt intjänade pengar eftersom en enda BRUX-modul kan återvinna upp till 5 miljoner hl på en bryggerianläggning
  • Lätt att installera tack vare kompakt, modulär design
  • Låga driftskostnader
Alla vätskebeständiga delar är gjorda av högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa maximal hygienisk standard. Fickor för fasta partiklar i kulans väggar, vilket motverkar oönskad ackumulering av fasta partiklar och förhindrar bakteriologisk förorening. Alfa Laval erbjuder för ölåtervinningsprocessen en komplett process med BRUX-munstyckesseparatorn som en kärnkomponent, inklusive uppsamlingsbehållare för avfallsjäst, tank för återvunnen öl samt tank för koncentrerad jäst.
.

Teknik

BRUX centrifug med munstycke har en unik kombination av designfunktioner som säkerställer effektiv separering i helt automatiserade processer. De unika virvelmunstyckena säkerställer en konstant koncentration av fasta partiklar vid munstyckets utlopp under konstant matning. Den självreglerande funktionen bygger på förhållandet mellan viskositeten hos vätskan som kommer in i munstyckskammaren och effekten av dess rotationshastighet på tryckfallet. Flödet av fasta partiklar kan justeras genom val av olika diameter på munstycket.

Effektiv separering

BRUX kula av skivtyp är utrustad med koncentratrör som leder till virvelmunstycken. Kulans gravitationskraft tvingar ut jästen (fasta fasen) i fickor i kulans periferi och därifrån genom koncentratrören och de inre virvelmunstyckena till en skalrörkammare. I kammaren skummar skalröret av koncentratet som matas från separatorn under tryck. Vätskan klaras när den passerar genom skivstapeln mot mitten av kulan, från vilken den matas ut under tryck av en skalskivpump överst på stativhuven.

Högsta vitalitet hos jästen

Den konstanta utmatningen av fasta partiklar genom munstyckena (enpass) och låga skjuvkrafter i centrifugkulan gör att de fasta partiklarna behandlas skonsamt. Det ger en jäst av högre vitalitet än någon annan ölåtervinningsmetod.

Högkvalitativ återvunnen öl

Den skonsamma behandlingen bibehåller också kvaliteten på den återvunna ölen. Kvaliteten är så hög att kunderna rapporterar att ölen kan tillsättas som 5 % av den vanliga ölvolymen nedströms före slutlig filtrering utan negativ inverkan på slutlig ölkvalitet. Återvunnen öl kan också tillsättas i den varma vörten (före vörtkylningen), under jäsning eller mognad.

Designad för rengöring på plats

BRUX kan rengöras helt och hållet på plats för att undvika bakteriologisk förorening. Under rengöringscykeln, som utförs med maskinen i full hastighet, öppnas rengöringsventilerna under kulan snabbt så att fasta partiklar och tvättvätska avlägsnas. Systemet är utformat så att fasta partiklar avlägsnas i särskilda intervall. Rengöringsvätskan kommer från en central rengöringsstation och rengörs som ett "rör". Maskinens utformning är sådan att modulen rengörs med matning och båda utloppsrören (öl och jäst) hela vägen till tankarna i en enda slinga.

.

Återvinna öl från avfallsjäst

I allmänhet producerar bryggerier ett överskott av jäst som motsvarar 2-4 % av deras totala produktionsvolym. När avfallsjästen samlas in från jäsningskärlen innehåller den fortfarande betydande mängder öl. Du kan läsa mer om BRUX-separatormodulernas effektivitet, användbarhet och tekniska detaljer genom att ladda ner produktbladet.

Brewing a better yeast 640x360

VLB-rapport

Rapport till den tekniska kvalitetsvalideringen av BRUX-systemet för återvinning av öl från jäst.

Beer and cider production 640x360
.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder inte samma lösning för alla, utan innan vi ger några rekommendationer vill vi lyssna på vad du har att säga och tala om dina målsättningar, ambitioner och krav när det gäller jäst och ölåtervinning i synnerhet och ditt bryggeri i allmänhet.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.

.

Du kanske också är intresserad av...

Till den sista droppen

Ledande bryggerier söker hållbarare sätt att bättre använda råvaror och optimera produktionen genom att öka utbytet och minska förlusterna, samtidigt som ölkvaliteten ska bevaras och produktionskapaciteten utökas. Alfa Laval erbjuder en rad lösningar.

boston-beer-case 640x360

Kommersiell bryggning

Den bästa utrustningen för den bästa ölen

Commercial brewing tank farm

Hantverksbryggning

Dela din passion för hantverksbryggning

Craft brewing solutions