Värmebehandlingsmoduler

Alfa Laval tillhandahåller en rad standardiserade värmebehandlingsutrustningar för att eliminera eller minska antalet levande mikroorganismer i en produkt och därmed förbättra mikrobiologisk stabilitet och ökad hållbarhet. De olika processkonfigurationerna för värmebehandlingsutrustningen innebär att de förmonterade plattvärmeväxlarmodulerna för pastörisering enkelt kan anpassas till olika krav och anslutas till ett system för snabb driftstart.

Flexitherm heat treatment equipment

Vår termiska utrustning uppfyller dina behandlingsbehov

  • Beprövad process eliminerar bakterier och förlänger hållbarheten
  • Energieffektiva och högkvalitativa plattvärmeväxlare i centrum av processen
  • Stabil och pålitlig drift som säkerställer en skonsam och konsekvent produktbehandling
  • Liten uppehållsvolym i plattvärmeväxlare garanterar minimala produktförluster
  • Hygieniska och kompakta konstruktioner med små underhållskrav
Den fristående värmebehandlingsutrustningen är förmonterad och fabrikstestad före leveransen. Den termiska utrustningen är konstruerad för CIP och i enlighet med livsmedelsindustrins föreskrifter är alla komponenter som är i kontakt med processvätskor gjorda av rostfritt stål med värmebeständiga tätningar. Utbudet omfattar termiska utrustningsmoduler för högviskösa produkter samt speciellt utformade moduler för att termiskt avaktivera förbrukad bryggerijäst.

Vårt sortiment för dina tillämpningar:

Läs mer om effektiviteten, fördelarna, användbarheten och de tekniska detaljerna i Alfa Lavals sortiment av värmebehandlingsutrustning:

Livsmedel

För pastörisering/sterilisering av produkter som innehåller stora partiklarOhmic

För aseptisk värmebehandling av ett brett utbud av livsmedelsprodukterSteriTherm

Dryck & Bryggeri 

För pastörisering av öl och andra kolsyrade drycker: Flexitherm eller Flexitherm Core

För termiskt deaktiverande och förbrukad bryggerijäst: Thermolyser

För bakteriologisk behandling av avluftat vatten: Aldox Core SPD