Aldox Core

Alfa Laval Aldox™ Core ger dig ett vattenavluftningssystem som arbetar med högsta effektivitet så snart den levereras och installeras - och till en låg investering. Slipp dyra, tidskrävande inkörning- och idriftsättningsprocedurer. Och du minimerar de totala ägandekostnaderna tack vare kostnadseffektiv drift och underhåll.

阿法拉伐 Aldox™Core水脱氧系统

Avluftningslösningar för öl och drycker

  • Eliminerar behovet av kostsamma tryckkärl och vakuumpumpar, vilket sparar utrymme och driftskostnader
  • Standardiserat plug-in-koncept säkerställer snabb leverans av kostnadseffektiva avluftningslösningar
  • Förmonterat system på medar fordrar endast en minimal installation på plats
  • Fabrikstestade enheter sparar in på tiden för idrifttagning så att du kan få igång dem snabbt
  • Automatiserade styrsystem hjälper dig att öka effektiviteten, minska inspektionen och minimera produktförluster
Avluftningslösningar för öl och drycker: Alfa Laval Aldox™ vattenavluftningssystem har länge varit den teknik som valts för att producera toppkvalitativt, syrefritt vatten för bryggning och dryck. Utbudet av avluftningslösningar inkluderar nu den förkonstruerade och färdiga Aldox™ Core. Få alla fördelar med våra kunskap kring avluftningsprocesser med förinställda och fabrikstestade inställningar som är idealiska för de flesta normala driftsförhållanden.
.

Så fungerar vårt system för avluftning

Aldox™ Core-system är fristående moduler för avluftning som är förkonfigurerade, förmonterade och fabriksprovade innan leverans.

Aldox™kolonn tar bort syre från det inkommande vattnet, vilket dirigeras via vätskedistributören längst upp i kolonnen. Hög syre desorption uppnås genom användning av koldioxid som avdrivningsgas över en packad bädd vid atmosfärstryck. Speciellt utvecklat internt förpackningsmaterial maximerar ytan där vätskan och gasen kan komma i kontakt med varandra.

Exceptionellt effektivt syreavlägsnande

Denna avluftningsteknik resulterar i effektiv syreavlägsnande med väldigt låg gasförbrukning. 95 % eller mer av avdrivningsgasen som kommer in i kolonnen löses upp i vattnet, vilket reducerar behovet av ytterligare kolsyrning med produkter såsom högtyngdblandad öl. Det nästan syrefria vattnet samlas upp i kolonnens botten.

En automatiserad avluftningsoperation

Aldox™Core-systemen är alla helt automatiserade. En PLC kontrollerar alla operationer och övervakas av ett felsäkert system. Operatörer väljer bland en rad tydligt definierade funktioner via en lättanvänd pekskärm i färg.

Enheterna är också konstruerade för CIP-procedurer. Förenlig med livsmedelsindustrins krav, vilket innebär att alla komponenter som kommer i kontakt med processvätskor är gjorda av rostfritt stål med värmebeständiga tätningar.

.

Produktmodeller

Avluftning med låga kostnader och maximal effekt

  • Aldox™-SBD är uteslutande för avluftning av vatten
  • Aldox™-SAD är för en kombination av avluftat vatten och kylning
  • Aldox™-SPD är heltäckande för avluftning av vatten, pastörisering och kylning

Läs mer

Läs vår produktbroschyr för att lära dig mer om ALDOX™ Cores tillämpning, arbetsprinciper, fördelar och tekniska detaljer.

Alfa Laval Brewery Solutions
.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.