Flexitherm Core

Flexitherm Core är ett sortiment med standardiserade pastöriseringsmoduler för pastörisering av öl och andra drycker. Flexitherms pastöriseringsteknik anses allmänt vara den bästa lösningen för att säkerställa lång hållbarhet för hygieniskt förpackade lättfördärvliga drycker (kolsyrade eller ej). Alla moduler är förprogrammerade med de vanligaste processkonfigurationerna och automatiseringsinställningarna som är idealiska matchningar för förutbestämda uppsättningar av driftsförhållanden.

Flexitherm core 640x360

Stabil produktbehandling även under rörligt flöde

 • Konsistent pastörisering tack vare tillförlitlig kontroll av pastöriseringsenheter
 • Hållbar drift med mycket låg energiförbrukning (effektiv energiåtervinning upp till 94 %)
 • Standardiserad plug-in design garanterar snabb leverans i tid (klar att skickas 12 veckor efter slutförd order)
 • Minimal installation och idrifttagning på plats (så lite som 2 veckor) med förmontering och fabriksprovning av den rammonterade modulen
 • Exceptionell produktionseffektivitet och minimala produktförluster med ett toppmodernt automatiserat styrsystem
Flexitherm Core pastöriseringsmoduler använder en högeffektiv plattvärmeväxlare för att termiskt förstöra de oönskade mikroorganismerna i produkten för att öka dess mikrobiologiska stabilitet (även kallad hållbarhet). Den önskade behandlingen, uttryckt i pastöriseringsenheter (PU) är ett resultat av en kombination av hög temperatur och hålltid.
.

Maskiner för de flesta pastöriseringskrav

Standardkonfigurationerna i Flexitherm Core sortimentet täcker de flesta normala krav på pastöriseringskapacitet (40 till 400 hl/h) för pastörisering av öl och andra drycker. Varje pastöriseringsmodul optimeras för att leverera en konstant pastöriseringseffekt (valbar från 10-100 enheter) vid variabelt flöde baserat på följande:

 • Produktinlopp-/utloppstemperatur på 2 °C och tryck på 200 kPa
 • CO2-innehåll upp till 6,0 g/liter
 • Pastöriseringstemperatur 67-76 °C
 • Hålltid på 30 sekunder vid maximal kapacitet

Så fungerar det

.

Design pastöriseringsmodul

Den modulära designen hos pastöriseringsmodulen Flexitherm Core har två separata delar:

 1. värmebehandlingsutrustning
 2. buffertank och dirigering

Ett omfattande urval av standardiserade och beprövade konfigurationer finns tillgängliga.

 

Termisk bearbetning med hög värmeåtervinning och flexibel kapacitet

Värmebehandlingsutrustningen ligger i centrum av Flexitherm Core pastöriseringsmodul. Här värms, behandlas och kyls den inkommande produkten. Produktuppvärmning sker först i värmeåtervinningsdelen, vilket håller energiförbrukningen på ett minimum och sker sedan igen i en dedikerad uppvärmningssektion för att uppnå den erforderliga pastöriseringstemperaturen. För att minimera produktnedbrytning från överexponering vid höga temperaturer, återcirkulerar uppvärmningssektionen vatten genom en lödd värmeväxlare som matas med ånga. För att uppnå den önskade utloppstemperaturen kyls den behandlade produkten först i värmeåtervinningsdelen, sedan i en särskild kylsektion med ett externt kylmedium. Om tillförseln av kylmedia är instabil kan en valbar återcirkulationspump garantera konsekventa och optimala kylförhållanden och förhindra att produkten fryser inuti värmeväxlaren.

Kapaciteten hos värmebehandlingsutrustningen kan anpassas för att tillgodose variationer i efterfrågan under fyllningsprocessen, varvid pastöriseringstemperaturen automatiskt justeras för att upprätthålla en konsekvent pastöriseringsenhetseffekt hela tiden.

Valbara funktioner för värmebehandlingsutrustningen inkluderar bland annat kontroll av inloppstrycket, automatiska avstängningsventiler, ångtrycksreglering och återvinning av kondensat.

Välstrukturerad PLC-mjukvara i pastöriseringsmodulerna möjliggör en enkel integrering av det automatiska styrsystemet till ett större övervakningssystem via Ethernet eller Profibus.

.

Broschyr

Du kan läsa mer om effektiviteten, användbarheten och de tekniska detaljerna hos Alfa Laval Flexitherm Core pastöriseringsmodul genom att ladda ner produktbladet.

beer
.

Låt oss hjälpa dig

Vi erbjuder inte samma lösning för alla när det gäller pastörisering av dryck och öl , utan innan vi gör några rekommendationer vill vi lyssna på vad du har att säga och samtala om dina målsättningar, ambitioner och krav för att se hur vår Flexitherm Core kan hjälpa ditt företag till nya höjder.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.

.
hops
Hops clear green 640x360

Ölproduktion

Allt du behöver för perfekt bryggning

Oavsett om du brygger de största varumärkena eller den senaste hantverksstilen kan Alfa Laval hjälpa dig att göra skillnad och expandera.