AlfaFlash

AlfaFlash flash-indunstare koncentrerar högviskösa, mycket nedsmutsande och skjuvförtunnande vätskor på ett säkert, tillförlitligt och effektivt sätt. Den här kompakta, självrengörande plattindunstaren är lätt att underhålla. Den har en forcerad cirkulation som hanterar processvätskor med höga halter av uppslammade partiklar och uppfyller kraven på medium till noll vätskeutsläpp.

AlfaFlash NoDecanter A

Koncentrera högviskösa, mycket nedsmutsande och skjuvförtunnande vätskor med lätthet

 • Maximal drifttid tack vare minimal nedsmutsning som ett resultat av högre skjuvhastighet och högre turbulens, vilket skapar en självrengörande effekt
 • Minimerade avfalls- och transportkostnader till följd av en högeffektiv koncentration av högviskösa eller skjuvförtunnande processvätskor
 • Kompakt avtryck till följd av en lägre höjd och vikt jämfört med tubindunstare såväl som minskade installation, drift- och underhållskostnader
 • Utmärkt förkoncentration och effektförhållande via effektiva torkmaskiner och justeringar av varierande inmatningssammansättning under återcirkulation
 • Perfekt för att öka kapaciteten och ta bort flaskhalsar i befintliga indunstningssystem

Alfa Lavals mångsidiga, kompakta och självrengörande plate flash-indunstare är effektiv för många olika tillämpningar av högviskösa, mycket nedsmutsingsbenägna processvätskor med hög substanshalt som övermättade saltlösningar och avloppsvatten från olivoljefabriker. Dessa indunstare är perfekta för nya eller eftermonterade installationer och de uppfyller kraven på medelhög till noll vätskeutsläpp inom industrier.

 • BlueVap – ett helautomatiserat, förmonterat termiskt separeringssystem som koncentrerar svart avloppsvatten från olivoljefabriker till 80 % klart vatten och 20 % biologiskt nedbrytbar kaka. Varken ånga eller kylvatten krävs. 
 • AlfaFlash – en indunstare med forcerad cirkulation som koncentrerar utmanande processvätskor med uppslammade partiklar och viss kristallisation 
Den är hundra gånger bättre än det gamla systemet! Bortsett från en planerad sommarstängning har den fungerat utan avbrott, vilket ger den kvalitet och konsistens som vi vill ha på det första destillatet. Vi rengör enheterna på plats genom att spola i slutet av varje vecka och när vi inspekterade värmeöverföringsytorna under sommarstängningen var de skinande rena.” – Shane Fraser, produktionschef för destilleriet, Glenfarclas destilleri 
Med BlueVap hjälper Alfa Laval oss att nå vårt mål att producera olivolja utan avfall."  – ägare, Frantoio di Santa Téa, Reggello, Italien 

Se hela vårt sortiment av indunstare

Perfekt för icke-newtonska vätskor 

Illis evaporator_Diagram CSL.png

Tack vare det korrugerade plåtmönstret som främjar turbulens och kontinuerlig rengöring blir AlfaFlash flash-förångare inte smutsiga så snabbt som tubförångare. När en produkt dessutom är skjuvförtunnande (destillat, majsstöpvatten, proteinlösningar osv.), gör den höga skjuvningen hos AlfaFlash flash plate-förångare att den påtagliga viskositeten i processvätskan minskas, vilket ytterligare minskar nedsmutsning och förbättrar värmeöverföringsprestandan. 

 

 

Jämfört med ett traditionellt tubförångarsystem kräver AlfaFlash- och AlfaVap-systemet avsevärt mindre installationshöjd och kan installeras utan komplexa arbeten på anläggningen.

Alfavap-vs-falling-film-ratio-illustration


Värmekällor för förångningssystem

Konfigurationsalternativ

Alfa Lavals förångningssystem kan använda värme från olika källor såsom mekanisk och termisk kompression samt avfallsångor från torkmaskiner.

Flereffektssystem 

 

CONRESA copy_new.jpg

 • Sparar energi genom att återanvända ånga 
 • Enkel och flexibel

Mekanisk ångtrycksåterställning, MVR 

 • Hög investering 
 • Låg (eller ingen) ångförbrukning 
 • Använder el 

Termisk ångtrycksåterställning, TVR 

 • Låg kostnad med minskad ångförbrukning 
 • En enkel enhet utan rörliga delar

Spillvärme från torkmaskiner 

 

 • Låg energikostnad 
 • Relativt hög investering 

Pilottestning och uthyrning av indunstningssystem

Prova innan du köper. Få expertis och råd från Alfa Lavals tekniker för den optimala konfigurationen av ditt indunstningssystem, inklusive:

 • Detaljerad vattenanalys och karakterisering  
 • Process- och vattenkemimodellering  
 • Riktvärdes- och/eller pilottestning för tillämpningar med måttlig till hög risk  
 • Detaljerad utvärdering av materialkompatibilitet  
 • Provanalyser  
 • Pilottester  

Besök Alfa Lavals material-, teknik- och kemilabb och testcenter i Lund, Alfa Lavalsinnovation- och testcenter i Nakskov i Danmark, eller hyr ett av våra mobila pilotindunstningssystem för att utföra tester på plats vid din anläggning. 

Jan Moller Testcenter Nakskov

 

    Ta kontakt

.

Nyckelprodukter

Service

Livsmedelssystemservice

Alfa Lavals livsmedelssystemservice hjälper till att utöka prestandan för dina livsmedelssystem genom att maximera din processprestanda. Detta gör att du kan:

 • Ständigt förbättra din verksamhet för att behålla konkurrensfördelar
 • Fokusera på drifttid, optimering och tillgänglighet
 • Maximera avkastningen på din investering under hela livscykeln för dina livsmedelssystem

Läs mer om vårt serviceerbjudande

service men with ipad

Konstruerat system

Ett komplett AlfaVap climbing film-förångningssystem inkluderar plattförångare, förvärmare, cyklonseparatorkärl, termiska och/eller mekaniska ångtrycksåterställningsenheter, pumpar, instrument, ventiler, kanaler och rörledningar samt en lokal programmerbar logisk styrenhet (PLC) och en kontrollpanel. Systemet kan förmonteras på Alfa Lavals verkstad, vilket minskar installationstiden på anläggningen till mellan en och tre veckor. 


.

Hur en plate flash-förångare fungerar

Alfa Lavals AlfaFlash plate flash-förångare är en förångare med forcerad cirkulation. En pump återcirkulerar vätskan mellan cyklonsepareringskärlet och plate flash-förångaren och skapar ett mycket turbulent flöde inuti plattvärmeväxlaren. 

Kokning sker inte i plattvärmeväxlaren utan vätskan värms snarare upp under tryck. Själva förångningen sker när den uppvärmda vätskan töms ut i separeringskärlet där trycket släpps och ångan avgår från den flyktiga vätskan. Många AlfaFlash-tillämpningar körs under vakuum. 

Multieffektutformningen minskar kraven på ångförbrukning: Ångan som produceras i en effekt används som värmemedium i en efterföljande effekt. I kombination med termisk ångtrycksåterställning (TVR) och/eller mekanisk ångtrycksåterställning (MVR) kan ångförbrukningen reduceras till en bråkdel av förångningskapaciteten. 

Ett komplett AlfaFlash-system inkluderar plattförångare, förvärmare, separeringskärl, TVR eller MVR, återcirkulationspumpar, instrument, ventiler, kanaler, rörledningar och en kontrollpanel. 

Du är kanske också intresserad av...

Indunstningslösningar 3D/VR

Ta en 360-graders rundtur på nära håll i våra indunstningssystem. Se 3D-/VR-modellerna av indunstningssystemen genom att helt enkelt klicka på en av modulerna.

AlfaFlash Decanter 640x360

Utforska vårt sortiment av förångare

Alfa Laval erbjuder ett brett sortiment av förångningssystem från plattförångare och rising film-förångare till rörformade förångare och falling film-förångare. Ta reda på vad som skulle kunna fungera för dina förångningsbehov.

water steam drops 640x360

Prata med en expert

Värmekälla för systemet
Indunstningshastighet
Vill du få inspelningar från webbinarier på begäran, inbjudningar till framtida evenemang och produkt- och servicenyheter?

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.