Yeast propagation plant

Alfa Laval Yeast Propagation Plant är konstruerad för jästförökning under sterila förhållanden inom bryggindustrin för att förnya jästtillförseln. Den flexibla konstruktionen av jästtillväxtanläggningen möjliggör förökning av olika jäststammar efter behov. Den enkla (eller multipla) kärlanläggningen kräver initial inokulering med laboratorieförökad jästkultur (med hjälp av Alfa Laval SB Carlsberg Flask).

Yeast propagation system

En pålitlig och säker process för oinfekterad och nyförökad jäst

  • Gör det möjligt för jäst med maximal vitalitet och livskraft tack vare unik processdesign
  • Byggd för jästförökning för bryggning - alla processventiler och beslag är unikt designade för jästförökning
  • Agitatorer säkerställer försiktig homogenisering
  • Enkel och pålitlig drift tack vare standarddesign och väl beprövad teknik
Jästtillväxtsystemet har en unik topplatta som är byggd för fullständig hygienisk drift, inklusive automatisk tryckreglering, tryckavlastningsventil, antivakuumventil, nivåsond och luftningslans med luftlösare eller (för större tankar) ihålig axelblandare. Standardkapaciteten är upp till 100 hl arbetsvolym. Jästtillväxtanläggningen levereras som en nyckelfärdig modul, förmonterad och torrprovad från fabriken. Den kan levereras med en CIP-station och olika automatiseringsnivåer.
.

Jästförökningsprocess

När CIP och ångsterilisering är fullbordade fylls jästtillväxtkärlet med varm eller kall vört. Vörten steriliseras sedan av konens värmemantel och kyls sedan ned av kylmanteln på den cylindriska delen. Före inokuleringen luftas vörten med steril luft. Kärlet inokuleras sedan med ren jästkultur (via Carlsberg Flask) under sterila och aseptiska förhållanden.

Under jästförökning hålls temperaturen vid en bestämd nivå och den förökade jästen luftas enligt kraven för den speciella stammen. När jästen har nått den erforderliga cellkoncentrationen tillsätts den i en mellanliggande fermentor eller direkt i jäsningstanken.

Rengöring

Före användning eller transport spolas alla linjer med vatten och ångsteriliseras. Jästtillväxtanläggningen rengörs via en integrerad eller extern CIP-anläggning.

Installation

Tillväxtanläggningen är förmonterad och torrprovad innan den skickas. Den är markerad i vår verkstad för enkel montering på plats i bryggeriet enligt bifogade manualer.

Underhåll

Ventilerna ska kontrolleras och packningarna bytas med jämna mellanrum. Filterinsatsen ska ersättas minst vartannat år.

Läs mer

Du kan läsa mer om effektiviteten, användbarheten och de tekniska detaljerna kring förökning av jäst för bryggning med Alfa Lavals Yeast Propagation Systems genom att ladda ner broschyren.

Brewing a better yeast 640x360
.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.

.
hops
Hops clear green 640x360

Ölproduktion

Allt du behöver för perfekt bryggning

Oavsett om du brygger de största varumärkena eller den senaste hantverksstilen kan Alfa Laval hjälpa dig att göra skillnad och expandera.