Uppgraderingar av bränsleledningsutrustning

När förordningar och bränslen ändras måste din bränsleutrustning hålla jämna steg. Alfa Lavals experter kan hjälpa dig att uppgradera enskilda bränsleledningskomponenter när du förbereder dig för 2020 – eller hela din bränsleledningsprocess enligt vårt Alfa Laval-koncept för anpassningsbara bränsleledningar. Alfa Laval Adaptive Fuel Line förbättrar motorskyddet och energieffektiviteten genom att skapa en enda, flexibel process som svar på förändringar och utmaningar i realtid.

CFR-certifierade S-separatorer

Alfa Lavals S-separatorer ger oavbruten rening av de mest utmanande bränslena tack vare sin ALCAP™-teknik. Deras förmåga att ta bort CAT fines verifieras med certifierade flödeshastighetstester (CFR) enligt den marina Separation Performance Standard för separering, CWA 15375.

upgrades separators640x360

Moatti 10-mikronfilter

Automatiska Alfa Laval Moatti-brännoljefilter ger effektiv fullflödesfiltrering och tar bort CAT fines ned till en storlek på 10 mikron (μm) eller mindre. De robusta filtren uppfyller dagens striktare specifikationer för motortillverkare och erbjuder ett starkare försvar mot oförutsägbara bränslen.

upgrades fuel filter640x360

Automatisk bränslebytarmodul (ACS)

Alfa Laval Automated Fuel Changeover System (ACS) är ett pålitligt, helautomatiskt system som underlättar övergången av brännolja, samtidigt som bränsleviskositeten hålls inom gränserna som fastställs av motortillverkarna. Det garanterar en säker övergångsprocess utan värmechocker eller viskositetsfall.

upgrades ACS640x360

FlowSync

Alfa Laval FlowSync synkroniserar oljetillförseln till Alfa Lavals separatorer med motorns belastning, vilket förbättrar både motorskyddet och energieffektiviteten. Att matcha motorns behov ökar retentionstiden i kulan och ger separatorerna bästa möjliga förutsättningar för att göra sitt jobb.

upgrades flowsync640x360

ALP three-screw pump

ALP three-screw pumpar är utvecklade för lägsta driftskostnad och högsta tillförlitlighet med specifikt fokus på den marina industrin. ALP är det självklara valet för hantering av bränsle och smörjoljor

ALP 0280 640x360 a

Kontakta oss för att diskutera

Vi är alltid redo att prata om dina behov, vare sig det gäller specifika bränsleledningslösningar från Alfa Laval eller bredare strategier för att möta bränsleutmaningarna år 2020 och långt därefter. Låt oss veta vad du funderar på så kommer vi att kontakta dig.

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.