Marin utrustning och lösningar för metanol som bränsle

Driver ett nytt steg i utfasningen av fossila bränslen

Metanol är nästa troliga steg på marinindustrins resa mot en hållbar framtid utan koldioxidutsläpp. Den kan potentiellt minska koldioxidutsläppen med 95 %, samtidigt som andra fartygsutsläpp minskas eller elimineras. Om metanol tillverkas från förnybara gröna källor kan den ta oss till en nivå av koldioxidneutralitet. Metanol kommer dock att kräva ny teknik och ett nytt sätt att se på energibalansen ombord. Alfa Laval ligger i framkant för metanollösningar – och är redo att samarbeta med dig för att göra omställningen.


Ta kontakt


Metanolbränsleledning och metanolförbränning

Metanol är ett bränsle med låg flampunkt som ställer nya krav på bränsletillförsel och förbränning. Alfa Lavals lösningar ligger i framkant i dessa aspekter.

Bränsleförsörjningssystem

Alfa Lavals FCM Metanol är ett bränsleförsörjningssystem med låg flampunkt (low-flashpoint fuel supply system, LFSS) som kan anpassas till alla typer av motorer och fartygsdesign inom varv och sjöfart. Det är en beprövad teknik som har funnits på metanoldrivna fartyg som seglar runt om i världen sedan 2015.

FCM methanol x-press Left blue2

Möjliggör övergången till metanol som bränsle

Ta reda på varför Alfa Lavals FCM Metanol är det ledande valet av bränsleförsörjningssystem med låg flampunkt (low-flashpoint fuel supply system, LFSS) i dagens metanolprojekt. Den här korta videon förklarar varför mer än en pump behövs, och den visar hur FCM Metanol lever upp till utmaningen – från flexibel installation till sinnesfrid i drift.

Marin utrustning och lösningar för metanol som bränsle

Alfa Lavals Aalborg-boilers baseras på ett sekel av termisk expertis och är redo för att drivas med metanol tack vare vårt framtidssäkra MultiFlame-brännarkoncept. Utöver vår redan omfattande kunskap inom förbränning genomför vi nu storskaliga tester av metanol vid Alfa Laval Test & Training Centre.

Alfa Laval Aalborg OS-TCi Burner MFSA 640x360 BBG

Värme och kyla

Alfa Lavals semisvetsade värmeväxlare är idealiska för hanteringen av metanol, som har frätande egenskaper. Deras unika Alfa Laval RefTight™-tätningssystem säkerställer en livstidsförsegling mellan de lasersvetsade kanalerna, medan den släta ytan ger en enhetlig tätning över hela packningsringen.

Methanol HEX group-blue02

Kraft från spillenergi

Alfa Laval E-PowerPack använder Organic Rankine Cycle-teknik (ORC) för att generera elektricitet från vilken värmekälla som helst ombord. Genom att låta dig dra fördel av all tillgänglig avfallsenergi, även när ångbehovet är minimalt, kan det hjälpa dig att bibehålla bränsleekonomin trots den högre kostnaden för metanol.

Alfa-laval-e-powerpack-200kW-waste-to-electricity orc product 640x360

Metanol och energibehov

Utöver att ha andra egenskaper jämfört med traditionella bränslen kommer metanol att förändra energidynamiken ombord. Alfa Laval tillhandahåller lösningarna som behåller energibalansen när fartyg rör sig mot större hållbarhet.


Kraftproduktion

Metanol innehåller mindre energi än traditionella bränslen, vilket innebär att ytterligare energi kommer att behövas. För att fullborda energibalansen utvecklar Alfa Laval och ledande partner även bränsleceller med protonbytesmembran med hög temperatur (HTPEM) som är anpassade för marint bruk.

Power generation

Spillvärmeåtervinning

Alfa Laval Aalborg Micro-avgasboiler skapar energieffektivitet på flera sätt. Eftersom den är ansluten till en boiler levererar den ånga till en gemensam ångtrumma, vilket minskar behovet av att använda brännaren. Om den används med E-PowerPack och en plattvärmeväxlare levererar den vattenburen värmeenergi vid en temperatur som maximerar effektuttaget.

Alfa-laval-aalborg-micro-marine-boiler 640x360

Alfa Laval Test & Training Center

Innovationen som behövs för att hantera metanol ombord är på god väg på Alfa Laval Test & Training Centre. Med ett testutrymme på 2 800 m² ger denna unika FoU-anläggning fördjupade insikter inom metanolhantering, metanolförbränning och bränslecellsteknik. Arbetet kommer att säkerställa säkerhet och effektivitet på morgondagens mer hållbara metanoldrivna fartyg.

Alfa Laval Test & Training Centre

Alfa Laval levererar världens första metanoldrivna boilerlösningar för marin ånga, som förbättrar bränsleflexibiliteten med att använda metanol

Alfa Laval spelar en avgörande roll i att driva den marina industrins övergång till koldioxidneutral grön metanol med sina metanolkompatibla lösningar. Företaget har utökat sin portfölj av alternativa bränslelösningar med introduktionen av metanoleldade Aalborg marina boilerystem som erbjuder exceptionell bränsleflexibilitet och som rymmer ett brett utbud av bränsletyper, inklusive metanol. Detta tillägg markerar en viktig milstolpe inom den marina industrin eftersom det kommer att vara första gången en metanolboiler kommer att installeras ombord på ett fartyg.

Methanol boiler in the TTC 640x360

Alfa Laval Aalborg Boiler Solutions - bränsleflexibla och framtidssäkra

Ett sekel av expertise när det gäller att tillgodose ång- och varmvattenbehov med hjälp av traditionella bränslen. Banbrytande utfasning av fossila bränslen med LNG och metanol och förberedd för biobränslen. Ledande inom hållbar marin boilerteknologi.

Jag vill veta mer

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.