E-PowerPack

Alfa Lavals E-PowerPack omvandlar spillvärme direkt till ren elkraft, vilket ger marina fartyg en lättinstallerad effektivitetsuppgradering för att uppfylla hållbarhetskrav. Denna kompakta och lättinstallerade modul är baserad på den organiska rankinecykel (ORC)-teknologin och kan använda en mängd olika gas- och vätskeformiga värmekällor ombord. Den ger således en allt-i-ett-lösning som sänker bränslekostnaderna samtidigt som utsläppen och koldioxidavtrycket minskar.

Alfa Laval E-PowerPack 200kW

Sätt fart på energibesparingar och efterlevnad

  • Konvertera spillvärme ombord direkt till elkraft
  • Högre bränsleeffektivitet
  • Minskat utsläpp och koldioxidavtryck
  • Förbättrat energieffektivitetsindex (EEDI/EEXI)
  • Förbättrad kolintensitetsindikator (CII)

E-PowerPack är ett nydanande framsteg inom marin hållbarhet. Den förvandlar spillvärme till fritt tillgänglig kraft och genererar elektricitet från både högtemperatur- och lågtemperaturkällor. Värme i motorns avgaser står för 50 % av energin från förbränt bränsle och ytterligare energi kan återvinnas från källor som mantelkylvatten eller från överskottsångan som uppstår vid övergången till lågsvavligt bränsle.

Genom att minska bränsleförbrukningen, utsläppen och koldioxidavtrycket ger E-PowerPack ett kostnadsbesparande verktyg för att uppfylla hållbarhetskraven. Oavsett vilket bränsle som används förbättrar den både EEDI/EEXI och CII. Detta gör det möjligt för fartyg att uppnå det nödvändiga indexet och behålla en gynnsam klassning under en längre tid.

E-PowerPack-enheter är kompakta och modulära med en nettoeffekt på upp till 100 kW eller 200 kW och kan kombineras i ett större system.

Dokument

Service

Uppstart

  • Övervakning av installation
  • Idrifttagning

Underhåll

  • Reservdelar

Stöd

  • Felsökning

Service och support dygnet runt, alla dagar i veckan

Marine_Service_AL_640x360_6.jpg

Kontakta oss var som helst, när som helst:

+46 4636 7700
marine.service@alfalaval.com

Produktlansering

E-PowerPack launch 640x360.jpg

Alfa Lavals E-PowerPack-lanseringswebbinarium är nu tillgängligt på begäran. Upptäck detta nydanande framsteg inom marin hållbarhet, som omvandlar spillvärme till elkraft. Experterna Danny Ingemann, Jean Charles Lecuyer och Dimitrios Kampanis sänder från Alfa Lavals test- och utbildningscenter för att förklara E-PowerPack-tekniken och varför den förbättrar EEDI/EEXI och CII. Ta reda på hur du kan sätta fart på energibesparingar och efterlevnad.

 

Se den

Så fungerar det

Organisk rankinecykel (ORC)-teknik – Alfa Lavals E-PowerPack

 

E-PowerPack använder den organiska rankinecykel (ORC)-tekniken för att förvandla spillvärme till ren elkraft. Med hjälp av en fasförändring av vätskor eller gaser kan den generera kraft från både högtemperatur- och lågtemperaturvärmekällor. Få ORC-tekniken förklarad av Dimitrios Kampanis.

 

 

 

 

 

 

 

Vi presenterar Alfa Lavals E-PowerPack – ett nydanande framsteg inom marin hållbarhet

När varv- och sjöfartindustrin arbetar för att dekarbonisera ligger Alfa Laval i framkant när det gäller att förbereda teknologier för att få det att hända. Nu börjar den första av många nya energilösningar att förverkligas: Alfa Lavals E-PowerPack. E-PowerPack kan omvandla spillvärme direkt till elkraft för att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen vilket skapar ett enkelt, kostnadsbesparande verktyg för att uppfylla nya hållbarhetskrav.

Alfa Laval E-PowerPack 200kW

Kontakta oss

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.