OceanGlide

OceanGlide är en unik "air lubrication-lösning" med flytande luft‑teknologi. Det skapar ett jämnt och kontrollerbart luftlager över fartygets hela platta botten, vilket är den bästa konfigurationen för att minska friktionen mellan skrovet och vattnet. Den bevisade minskningen av luftmotståndet innebär högre energieffektivitet, lägre bränslekostnader och mindre CO2‑utsläpp i atmosfären. Ihop med minskat marint buller gör det OceanGlide till ett stort steg mot en mer hållbar sjöfart.

Alfa Laval OceanGlide fluidic air lubrication system

En smidig väg till verkliga energibesparingar

  • Besparingar på upp till 12% av framdrivningseffekten leder till lägre bränsleförbrukning, minskade CO2-utsläpp och förbättrad EEDI, EEXI och CII
  • Flytande teknik använder få kompressorer för att producera ett jämnt och dynamiskt luftskikt
  • Hela den platta bottenytan täcks vilket maximerar motståndsminskningen
  • Individuellt styrbara sektioner möjliggör full optimering av luftskiktet
  • Enkel installation, även vid eftermontering – inga stora sjökistor, minimala penetrationer och fri kompressorplacering.

Alfa Laval OceanGlide är en patenterad nästa generations lösning som verkligen håller vad luftsmörjningen lovar. Genom att kombinera "air lubrication" (luftsmörjning) med flytande teknologi skapar den ett jämnt luftskikt med hög effektivitet och liten kompressoreffekt. Det dynamiska luftlagret täcker fartygets hela platta botten. Det kan styras och optimeras tack vare luftfördelningsband som delar upp det i sektioner.

OceanGlides innovativa konstruktion gör det enkelt att installera på vilket fartyg som helst – nytt eller befintligt. Det finns inga sjökistor, inga krav på kompressorplacering och endast minimala skrovpenetrationer. Detta innebär att alla fartyg kan dra nytta av 50–75 % minskning av det specifika motståndet, vilket innebär beprövade, tillförlitliga framdrivningsbesparingar på upp till 12%. Resultatet är lägre bränsleförbrukning, mindre CO2 och en betydande påverkan på EEDI, EEXI och CII.

Så fungerar det

Alfa Laval OceanGlide är en unik kombination av "air lubrication" (luftsmörjning) och flytande teknologi – exakt formade kanaler ger kontroll av flöde och tryck utan rörliga delar. Denna patenterade integration innebär att OceanGlide inte behöver några sjökistor eller stora skrovpenetrationer, och producerar luftskiktet med oöverträffad effektivitet.

OceanGlide delar upp fartygets platta botten i sektioner, var och en med sitt eget luftfördelningsband. På baksidan av varje band finns en rad fluidiska oscillatorer, som är de individuella luftdistributionsenheterna. Genom flytande teknik producerar oscillatorerna små, enhetliga bubblor med mycket lite kompressorkraft. Eftersom bubblorna smälter samman nästan omedelbart när de lämnar oscillatorn skapar de ett jämnt och homogent luftskikt.

Luftfördelningsbanden erbjuder bästa möjliga konfiguration för att minska friktionen under verkliga förhållanden. Med sin hydrodynamiska, vingformade profil ger banden nästan inget motstånd när systemet är avstängt. Ännu viktigare är att varje band kan styras oberoende, vilket möjliggör optimering av luftlagret sektion för sektion. Tillsammans med det minskade antalet kompressorer som behövs (1–3 i genomsnitt), maximerar detta energieffektiviteten och bränslebesparingarna som OceanGlide producerar.

Enkel installation – på vilket fartyg som helst, på vilket varv som helst

Alfa Laval OceanGlide är snabb och kostnadseffektiv att implementera – inte bara på nybyggen utan också som en eftermonteringslösning. Eftersom den inte har någon stor sjökista och bara ett litet antal fritt placerade kompressorer, kräver den mycket mindre utrymme inuti ett fartyg. Luftfördelningsbanden är snabba och enkla att installera exteriört, och kräver minimala skrovpenetrationer och ingen speciell utbildning.

Alfa-Laval The-general-cargo-vessel-MV-Tharsis-with-air-lubrication-technology-onboard 640x360

OceanGlide – bevis i drift

Tharsis Sea-River Shipping var först med att installera Alfa Laval OceanGlide. På kustfararen M/V Tharsis har tekniken uppnått bränslebesparingar på upp till 10 procent. Företaget ser flytande "air lubrication" (luftsmörjning) som en nyckelteknologi på vägen mot mer hållbar sjöfart.

M/V Tharsis uses OceanGlide air lubrication from Alfa Laval

Ett genombrott inom maritim effektivitet

Flytande luftsmörjning är en ny innovation som minskar behovet av framdrivningskraften med upp till 12 procent, vilket ger en återbetalning på mindre än tre år. Den installerades framgångsrikt på kustfararen M/V Tharsis på bara en vecka, vilket förbättrade effektiviteten utan påverkan på manövrerbarhet eller stabilitet.

 

Kontakta oss för mer information

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.