digital-services-hero-banner

Få till anslutningen

Digital service inom varv och sjöfart för Alfa Lavals utrustning

Gör anslutningen mellan data och värde

Med fjärråtkomst till information från era system ombord har ni smarta möjligheter att sänka ägandekostnaderna och säkerställa sinnesro. Genom anslutningen kan Alfa Lavals experter serva er bättre på distans med hjälp av diagnosdata för att påskynda felsökning och minska antalet och längden på servicebesök. Ännu bättre, vår digitala service ger lättåtkomliga djupare insikter, så att ni kan optimera er utrustning och etablera bästa praxis över hela er flotta.


Kontakta oss

Digital services for Alfa Laval marine equipment

 

PB-Connect-flow-chart.png

Hur vår digitala service fungerar

Anslutningen för er marina Alfa Laval-utrustning är enkel, säker och smart. Data från system ombord vidarebefordras till molnet, vilket ger era besättningar, fartygsingenjörer och team på land möjlighet att övervaka både realtidsdata och historiska data. Om ett problem skulle uppstå gör tillgängligheten av diagnostikdata det snabbare och enklare för Alfa Lavals serviceexperter att vägleda besättningen till en lösning.

Hela flödet påskyndar kommunikationen – med oss och inom er flotta. Och vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunikationen är säker.


Digital service efter produkt

Alfa Lavals digitala serviceerbjudande utökas ständigt. I takt med att antalet anslutna system ökar, utökar vi också de typer av service vi erbjuder och de fördelar vi kan tillhandahålla. Här kan du utforska de alternativ som finns tillgängliga nu för specifika Alfa Laval-produkter.

PureBallast Connect

Anslutning för Alfa Laval PureBallast låter er övervaka era system för att jämföra och optimera prestandan över hela flottan. Dessutom låter det oss att tillhandahålla snabbare felsökning och automatiska rapporter som stöder efterlevnad av reglerna för barlastvattenrening.

digital-services-pureballast-connect-v2

PureSOx Connect

På den enklaste nivån erbjuder anslutningen för Alfa Laval PureSOx automatiska rapporter som gör det enkelt att visa SOx-efterlevnad. Med ytterligare moduler kan vi hjälpa er att lösa problem på distans och ge er verktygen för att jämföra PureSOx-prestanda över hela er flotta.

digital-services-puresox-connect-v2

Digital service för Aalborg-boilers

Anslutningen för Alfa Laval Aalborg-boilers säkrar boilerna drifttid och ger er insikter som förbättrar prestandan och sänker kostnaderna. Förutom fjärrövervakning och support kan vi tillhandahålla en månatlig hälsoanalys och hålla er informerade om potentiella boilerproblem.

digital-services-aalborg-connect-v2

Separator Connect

Minska driftskostnaderna och optimera besättningsrutiner genom att ansluta era bränsle- och smörjoljeseparatorer från Alfa Laval. Fjärråtkomst till viktiga separeringsdata ger er kontroll över separatorns prestanda, och det låter oss vägleda besättningar till snabbare lösningar om problem uppstår.

digital-services-separator-connect-v3

Digitala tjänster för gasförbränningsenheter

På LNG-fartyg betyder anslutning för Alfa Lavals gasförbränningsenheter säkerhet och tillförlitlighet. Du får remote access till viktiga data för att utvärdera prestanda och säkerställa driftberedskap, samt datadriven support som påskyndar problemlösningen.

digital-services-CGU

Jag vill veta mer

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.