PureSOx Connect

Datadriven service som ger nya sätt att spara tid och pengar

Alfa Laval PureSOx Connect är Alfa Lavals egenutvecklade mjukvaruplattform. Den ansluter ert Alfa Laval PureSOx-system till sakernas internet, så att ni kan dra nytta av dynamisk stordataanalys.

Vad vi gör

PureSOx Connect består av en växande datadriven serviceportfölj som ger er nya sätt att spara tid och pengar. Plattformen bygger på två huvudkomponenter: Alfa Laval Remote Emission Monitor (ALREM) ombord på fartyget och Alfa Lavals datamoln.

ALREM är en datarapporterings- och lagringsenhet som, när den är integrerad med ert PureSOx-system, ger er full inblick i systemets prestanda, både nu och i framtiden. Den gör det genom att aktivt samla in PureSOx-systemdata med möjlighet att skicka det säkert till Alfa Laval-molnet för behandling med de senaste cybersäkerhetsåtgärderna.

I sin mest grundläggande form förenklar PureSOx Connect efterlevnadsrapportering på alla fartyg som är utrustade med ALREM. Dess verkliga styrka ligger dock i att tillämpa avancerad realtidsanalys på insamlade data. På så sätt kan PureSOx Connect – med tiden – förutsäga systemets underhållsbehov och till och med ge varningar om potentiella komponent- eller systemfel.

Service och support dygnet runt, varje dag

Ring vår 24/7-jourtelefon: +46 4636 7700 eller skicka ett e-postmeddelande till marine.service@alfalaval.com

Fördelar

 • Enkelt bevis på efterlevnad genom genererade rapporter, automatiskt anpassade till lokal lagstiftning
 • Minskade driftskostnader genom systemoptimering och förutsägelse av nödvändiga korrigerande åtgärder
 • Minimerad risk för oplanerade reparationer och driftstopp
 • Fjärråtkomst till systemstatus, diagnostikdata och prestandainsikter
 • Prestandamätning av fartyg i din flotta
 • Datadrivna besparingsråd
 • Servicen förbättras kontinuerligt genom självlärande funktioner och nyutvecklade förutsägbarhetsmodeller

Ladda ner broschyr

PureSOx Connect. Datadriven service som ger nya sätt att spara tid och pengar.

PureSOx Connect download 640x360

Serviceomfattning

PureSOx Connect är tillgänglig genom månadsprenumeration och erbjuder följande moduler:

Efterlevnad

Det finns inget mer behov av komplicerade och tidskrävande dataanalyser av skrubber för efterlevnad. Efterlevnadsmodulen genererar automatiskt lokaliserade grafbaserade rapporter som kan överlämnas direkt till myndigheterna för ett bekymmersfritt bevis på efterlevnad.

Service

Vid behov kan PureSOx-diagnostikdata samlas in och skickas eller nås på distans för användning av Alfa Laval-ingenjörer, vilket ger insikter i systemets status och prestanda. Grundorsakerna till ett larm eller systemfel kan identifieras och analyseras, vilket potentiellt gör det möjligt att det kan lösas direkt.

Dessutom analyserar PureSOx Connect kontinuerligt skrubbersystemets prestanda för att förutsäga komponent- eller systemfel innan de faktiskt inträffar.

Prestandamätning

Prestandamätningsfunktionerna i PureSOx Connect gör det möjligt att jämföra de anslutna fartygen i er flotta. De hjälper er att jämföra varje fartygs PureSOx-prestanda för att nå högre optimeringsnivåer, vilket minskar era driftskostnader över tid.

Leveransomfattning

PureSOx Connect kan implementeras på alla Alfa Laval PureSOx-system, oavsett konfiguration.

Annan service inom 360°-serviceportföljen för er utrustning

  • Alfa Lavals tillståndsövervakning för PureSOx
  • Alfa Lavals utbytesprogram för PureSOx
  • Alfa Laval-reservdelar för PureSOx
  • Alfa Laval-utbildning för PureSOx
Cogwheel duo icon small EN RGB mini