Bearbetning av växtbaserade vätskor i mejerier

Många mejeriföretag expanderar till den växtbaserade dryckessektorn. Vissa väljer att investera i nya enheter med kapaciteten att omvandla växtråvara till färdiga produkter. Andra företag ser växtbaserade drycker som en möjlighet att utnyttja extra kapacitet i en befintlig mejeri- eller dryckesanläggning. Här är startingrediensen antingen en växtbaserad vätska, köpt i stora mängder, eller ett växtbaserat pulver som hydratiseras, dvs. blandas med vatten, för att bilda en basvätska. I båda fallen bearbetas basvätskan till slutprodukten och förpackas i den befintliga bearbetningslinjen. Våra experter finns här för att hjälpa dig med råd om hur du uppgraderar din anläggning för att hantera växtbaserade vätskor. Med vår omfattande portfölj av processutrustning kan vi se till att du får en optimal lösning.

Effektiv pulverblandning

I processer där pulver är startingrediensen är en av de största utmaningarna att få en homogen basvätska när pulvret blandas med vatten. Proteinfraktioner är särskilt långsamma att hydrera och benägna att orsaka klumpar. En effektiv pulverdispersion är avgörande för en väl fungerande process och påverkar bearbetningstiden, anläggningskapaciteten och kvaliteten på slutprodukten.

På Alfa Laval har vi stor erfarenhet av att stödja våra kunder med lösningar för beredning av drycker från rekombinerade pulveringredienser. Vår pulverblandare säkerställer omedelbar hydrering och dispersion av alla pulvertyper, inklusive gummi och proteinisolat, vilket minimerar produktionstiden och säkerställer fantastisk smak och konsistens.

Nya ingredienser, nya utmaningar

En viktig faktor att tänka på när man börjar bearbeta en växtbaserad vätska i ett befintligt mejeri är att den har en annan molekylär sammansättning än mjölk. Både proteinerna och sockret i växtbaserade vätskor skiljer sig från de som finns i mjölk och reagerar annorlunda på värme.

Detta innebär att värmebehandlings- och pastöriseringssteg måste optimeras för växtbaserade vätskor för att undvika problem. Värmeväxlare som är konstruerade för vanlig mjölk kommer att smutsas ner mycket snabbare med växtbaserade formuleringar, med en negativ inverkan på färg och smak av din produkt som ett resultat, såväl som kortare körningar mellan rengöringarna.

Våra servicetekniker kan hjälpa dig att uppgradera dina befintliga värmeväxlare för att hantera både mjölk och växtbaserade vätskor. Med en rad olika plattkonstruktioner att välja mellan kan vi hjälpa dig att skräddarsy dina värmeväxlare för bearbetning av både mjölk och växtbaserade drycker, och se till att nedsmutsning hålls på ett minimum.

dairy production tank 640X360

Skärpta rengöringskrav

Nya typer av ingredienser ökar också kraven på rengöring. Jämfört med mjölkbearbetning är den största utmaningen de olösliga fibrerna när man byter till växtbaserade vätskor. Om du förädlar växtråvara i din anläggning kommer du också att behöva hantera stora mängder partiklar i uppströmsdelen av utvinningssteget. Vi hjälper dig gärna att analysera din process ur ett rengöringsperspektiv och ger dig råd om hur du kan utforma den för minimal rengöring

Vi erbjuder olika slags rengöringsutrustning, inklusive rengöring på plats (CIP) och tankrengöringssystem. Tillsammans med Alfa Lavals ventiler och kontrollsystem kan rengöringen automatiseras i mycket hög grad, vilket minimerar stilleståndstiden och möjliggör effektivare rengöringsprocedurer.

Vi utför riskbedömningar ur ett rengöringsperspektiv på alla delar av vår utrustning, speciellt på de delar som har direktkontakt med produkten. Utifrån dessa bedömningar ger vi rekommendationer om rengöringsprocedurer och intervall. Våra CIP-program är optimerade för effektivitet, vilket säkerställer korta rengöringscykler och låg förbrukning av vatten och rengöringsmedel.

Dessutom gör Alfa Lavals ventiler det enkelt att skapa parallella system i din anläggning, så att du kan använda delar av dem medan andra delar rengörs. Denna flexibilitet kan öka drifttiden och produktiviteten avsevärt.

Är du intresserad av att lära dig hur du kan optimera din växtbaserade dryckestillverkning eller vill du köra en testomgång på ett av våra tillämpnings- och innovationscenter?  

Fyll i formuläret så kommer vårt team att kontakta dig inom kort

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.