Alfa Lavals dokumentationspaket Q-Doc

Alfa Laval Q-doc är vårt heltäckande dokumentationspaket för standardiserade komponenter. Q-doc-dokumenten bygger på GDP (Good Documentation Practice, god dokumentationssed) och dokumenterar varje aspekt från råvaror till den levererade utrustningen. Med full transparens för inköp, produktion och leverantörskedjor är det enkelt att spåra minsta lilla ändring i material- eller tillverkningsprocesserna – även för reservdelar.

Dokumentation för behov inom bioteknik och läkemedel 

Alfa Lavals Q-doc-standarddokumentationspaket för UltraPure-utrustningen säkerställer full spårbarhet för alla produktkontaktdelar, till exempel stål och packningar. Detta ger en perfekt matchning varje gång och förebygger eventuella förbiseenden som kan leda till omvalidering.

Alfa Laval Q-doc består av konformitetsdeklaration, materialintyg, relevanta testintyg och information om nödvändiga Alfa Laval-reservdelssatser för standardkomponenter. På samma sätt som fabrikens acceptanstester (FAT) för våra separationssystem, ger Q-doc-dokumentationspaketet en smidig kvalificerings- och valideringsprocess som skapar trygghet på lång sikt. 

Hämta Q-doc-dokumentationspaketet 

All Q-doc-dokumentation finns att hämta på den här webbplatsen.

Så här hittar du ett Q-doc-certifikat:

  • Ange serienummer/ID-nummer i sökfältet längst upp på den här sidan
  • Tryck på Sök
  • Q-doc för den angivna produkten visas i sökresultaten och finns tillgängligt för hämtning i PDF-format

Hämta exempel på Qdoc:

Produktkatalog

Senaste nätversionen av ”Close at hand”

Hitta en Alfa Laval-produkt

3.1 certificates for Alfa Laval tubes & fittings

3.1 certificates acc. to EN10204 for delivered Alfa Laval tubes and fittings. 

Download 3.1 certificates

Brochure: A healthy injection for your business