Discover Alfa Laval UltraPure Pumps

Alfa Laval UltraPure pumps are specifically designed for the toughest, most demanding pharmaceutical applications. From high-value, high-risk productions where every second counts to reliability and repeatability process-driven productions, whatever your challenge, there’s an Alfa Laval UltraPure solution to meet your needs.

.

Discover Alfa Laval UltraPure Pumps:

Safety

Alfa Laval UltraPure pumps feature a high level of attention to hygiene and repeatability to reduce the risk of contamination.

 

Reliability

Time-tested and proven designs guarantee the repeatability and quality of your product.

Efficiency

Alfa Laval UltraPure pumps are cost-effective pumps that deliver maximum energy efficiency, a reduced C02 footprint, higher yields and increased uptime.

 

Global coverage with local presence

Our wide range of Alfa Laval UltraPure pumps can meet your any of your process challenges. No matter where you are, Alfa Laval’s service and support experts are always close by and ready to help, everything you need close at hand.

.

Dokumentation för behov inom bioteknik och läkemedel 

Alfa Lavals Q-doc-standarddokumentationspaket för UltraPure-utrustningen säkerställer full spårbarhet för alla produktkontaktdelar, till exempel stål och packningar. Detta ger en perfekt matchning varje gång och förebygger eventuella förbiseenden som kan leda till omvalidering.

Alfa Laval Q-doc består av konformitetsdeklaration, materialintyg, relevanta testintyg och information om nödvändiga Alfa Laval-reservdelssatser för standardkomponenter. På samma sätt som fabrikens acceptanstester (FAT) för våra separationssystem, ger Q-doc-dokumentationspaketet en smidig kvalificerings- och valideringsprocess som skapar trygghet på lång sikt. 

Hämta Q-doc-dokumentationspaketet 

All Q-doc-dokumentation finns att hämta på den här webbplatsen.

Så här hittar du ett Q-doc-certifikat:

  • Ange serienummer/ID-nummer i sökfältet längst upp på den här sidan
  • Tryck på Sök
  • Q-doc för den angivna produkten visas i sökresultaten och finns tillgängligt för hämtning i PDF-format

Hämta exempel på Qdoc:

Need to find documentation for your Alfa Laval UltraPure pump?

All Alfa Laval UltraPure pumps are supplied with Alfa Laval Q-doc, our documentation package providing full traceability of all product contact parts such as steel, gaskets, etc.  Alfa Laval Q-doc secures a perfect match every time and prevents potential oversights that could necessitate revalidation.  Qdoc validaton

Utmaningar i farmaceutiska vattensystem

Felaktigt utformade, drivna och underhållna farmaceutiska vattensystem kan bli mycket dyrare än att investera i rätt farmaceutiska vattensystem från början. Lär dig mer om några av utmaningarna och upptäck hur Alfa Laval UltraPure-centrifugalpumpar hjälper till att lösa dessa utmaningar.

Pharmawatersys videos - screen capture

Download technical paper

Want to reduce energy consumption in your biotech or pharmaceutical processes? Read this paper to find out how you can start with pump optimization.

pump optimization article 640x360
.