Vanliga frågor

Var finns Alfa Lavals distributionscenter?

Alfa Laval har åtta huvudsakliga distributionscenter: två i Sverige och i Danmark, USA, Indien, Singapore, Kina och Japan. Vi har även mindre lager hos vissa av våra försäljningsföretag som i Sydafrika, Australien och Brasilien.

Vilka delar finns i lager?

För att uppfylla kundens behov granskar vi regelbundet vilka delar som ska finnas i lager baserat på Alfa Lavals produktsortiment och den installerade basen av maskiner. Det innebär att vi har delar som används mycket, kritiska delar, nya delar, några mycket gamla delar (från början av 1900-talet) i lager.

Jag är intresserad av ett exklusivt lageravtal. Hur fungerar det?

Kontakta din Alfa Laval-representant för att gå igenom dina behov och reservera de delar som är kritiska för din verksamhet. Delarna lagerhålls exklusivt för dig på ett av Alfa Lavals distributionscenter för en standardserviceavgift, eller på en plats som du väljer. Serviceavgifter varierar beroende på del och förvaringsplats. Du betalar hela priset när du behöver delen. Kontakta oss så ordnar vi leverans samma dag till den plats du anger.

Hur ska jag förvara gummidelar, som packningar och o-ringar? 

I allmänhet ska man undvika att lagra gummidelar eftersom de åldras vid förvaring. När det är nödvändigt att förvara dem finns det sätt att bromsa åldrandet:

  • Håll temperaturen i förvaringsrummet mellan > -10°C 
    och < 20°C
  • Förvara mörkt och undvik ultraviolett ljus
  • Förvara inte ozongenererande utrustning nära eller i lagerlokalen
  • Förvara inte organiska lösningsmedel, syror, luktavgivande produkter etc. i lagerlokalen
  • Förvara inte gummidelar nära element
  • Täck eller förvara gummidelarna i påsar eller lådor för att minska luftcirkulationen eftersom exponering för luft påskyndar åldrandet
  • Förvara gummidelarna plant, så att de inte kan haka i varandra och utan spänning
  • Förvara liknande gummidelar av olika material separat

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

   

spare parts 200x257

   

gaskets 200x263