Marine & Diesel training at the Norwegian Training Centre in Manila

Utbildning för motorrumspersonal

Marine training

På det norska utbildningscentret i Manila i Filippinerna erbjuder vi praktisk och teoretisk utbildning på Alfa Lavals utrustning och system för motorrum.

Utbildningen är skräddarsydd för att uppfylla kraven för all motorrumspersonal och mer än 500 personer deltar varje år. Utöver standardkurserna  kan vi ordna behovsstyrd utbildning på begäran.

 

Standardkurser

Det finns två standardkurser, hjälpmaskinsystem, modul 1 och 2, som pågår i 4 respektive 5 dagar.  Kurserna ska tillhandahålla aktuell, realistisk utbildning som ger deltagarnade de kunskaper och  den trygghet som behövs för att garantera säker, kostnadseffektiv drift av hjälpsystem i maskinrum.

Utbildningsmetoder

Norweigan Training Centre in Manila, Philippines:Det är ett stort fokus på praktisk utbildning, blandat med utbildningsfilmer, 
föreläsningar och diskussioner.

Ansvarig utbildare

Rick Hartley är ansvarig för våra Alfa Laval-kurser i Manila. Han är en före detta anställd på Alfa Laval, utbildad marinservicetekniker och mycket erfaren när det gäller marin- och dieselbranschen och vår utrustning. Rick Hartley arbetar nu som konsult och håller Alfa Lavals utbildningar i Manila.

RJH Consultancy