Alfa Laval Education Centre

Nära Stockholm

I Tumba, cirka 30 km utanför Stockholm finns Alfa Lavals utbildningscenter som är en populär utbildningsanläggning för kunder i Europa.

Centret är utrustat med Alfa Lavals separation- och värmeöverföringssystem och utrustning. 
Det finns 12 helt funktionella system som kan köras i en säker, kontrollerad miljö.

Simulatorrum

Ett simulatorrum på centret innehåller kontrollsystem för Alfa Laval-utrustning. Det gör det möjligt för kursdeltagarna att lära sig om produkterna i en realistisk miljö som simulerar motorrummets kontrollrum på ett fartyg eller i ett kraftverk.

Alfa Laval Education Centre in Tumba, Sweden

Teoretisk och praktisk utbildning

Vi kombinerar klassrumsundervisning med praktisk träning och kan guida våra deltagare genom standardserviceprocedurer på utrustningen. Centret är utrustat med alla verktyg och all utrustning som behövs för att utföra mellanstor eller stor service samt för att utföra ett stort antal felsökningsövningar.