Where is the training held?

Du väljer utbildningsplats

Vi kan hålla kurser på ditt kontor, på din anläggning eller ombord ditt fartyg. Utbildningen kan även hållas på ditt lokala Alfa Laval-kontor eller regionala utbildningscenter. Platsen väljs utifrån dina behov – om du behöver ren teoretisk utbildning eller mer praktisk träning. Du kan anordna individuella utbildningstillfällen för personalen eller begära att utbildning ingår som en väsentlig del av ditt driftsavtal med Alfa Laval.

Utbildningsanläggningar i världen

På vårt kontor i Tumba finns Alfa Laval Education Centre  som är vår centrala utbildningsanläggning för kunder i Europa. 

Vi håller även utbildningar på våra lokalkontor runt om i världen. Det är alltså oftast möjligt att ordna kurser på en plats som ligger relativt nära dig. 

Vi erbjuder specialiserad marin- och dieselutbildning i vårt Norska utbildningscenter i Manila i Filippinerna as well as in the Shanghai Maritime University in China. 

 

Ladda ner

Kunduttalanden

Mycket bra, informativ kurs. Vi diskuterade problem som vi har och fick svar på saker som vi var tveksamma till
/ StatoilHydro
Kombinationen – praktik + förläsning = Bra!
/ Wärtsilä